Et brev fra samlingen. (Faksimile: Finska Litteratursällskapet)

 

Nærmere 250 brev skrevet av folket til Carl Axel Gottlund er nå tilgjengelig digitalt. 

 

Kristine Jonas
kristine@ruijan-kaiku.no

 

Det er det Finska Litteratursällskapet (SKS) som publiserer samlingen av brev skrevet av skogfinner i Sverige og Norge. Brevene er skrevet til Carl Axel Gottlund som levde fra 1796 til 1875. Han var lektor i finsk språk, forfatter og forkjemper for finsk språk og kultur. Om lektoren kan vi lese dette:

«Carl Axel Gottlund, folkediktsamler, forsker i finsk språk, forfatter, forkjemper for finsk språk og kultur og mannen som presenterte ideen om Kalevala, utførte den viktigste delen av livsverket sitt i begynnelsen av sin karriere i Sverige. Da Gottlund studerte ved Uppsala universitet, fikk han høre om skogfinner, etterkommere av svedjebønder fra Savolax, som bodde i Sverige, og som man på finsk side ikke visste mye om. Gottlund gjorde to reiser til skogfinnene, i 1817 til Dalarna og i 1821–1822 til Värmland og over til norsk side av grensen. Dagbøkene hans om begge reisene er publisert. Senere arbeidet Gottlund aktivt for å forbedre skogfinnenes vanskelige levekår og gjorde nøye opptegnelser om deres språk, etternavn og tradisjoner.»

Nå har altså SKS gjort det mulig å lese samlingen av brev skrevet til Gottlund gjennom 50 år.

«Samlingen består av nærmere 250 brev og strekker seg fra 1820- til 1870-årene. De fleste av brevene er skrevet på finsk, resten på svensk eller norsk. Samlingen utgjør et unikt materiale fra en vitenskapelig synsvinkel. Brevene gjengis i faksimile, og for brevene som er skrevet på finsk, utgis også transkripsjoner», skriver SKS på nettsiden.

På det Finska Litteratursällskapets nettside kan man lese hele samlingen av brev skrevet til Carl Axel Gottland. Brevene på finsk er i tillegg transkribert, men er ikke oversatt. (Skjermbilde: Finska Litteratursällskapet, SKS)

Les brevene her

Brevene i samlingen er hovedsakelig skrevet på finsk, men det fins også noen skrevet på både norsk og svensk. Brevene kan du se og lese her. Her kan du også sortere brevene etter språk, avsender og område. Brevene er scannet og de finske tekstene er transkribert, men dessverre ikke oversatt.