Museet vil stå klart innen 26. august. (Foto: Andrea Skrede Dahl)

 

Noe for deg som vil vite mer om dagens kvenske/norskfinske kultur og identitet.

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

26. august 2021 åpner Vadsø musem-Ruija kvenmuseum i oppgradert bygg, noe som feires med en feiende flott åpningsseremoni med talere og artister med kvenske og norskfinske røtter. Det blir ved Vadsø kommunes kulturhus Nobile med plass til 100 personer i faste seter. Etterfulgt av en vandring opp til det nye museet i Grensen 1 der det blir snorklipping, musikalske innslag, museet åpner, og man kan komme inn å se på de nye lokalene og utstillinga.

På grunn av korona er åpningsarrangementet og fagseminaret ikke allment åpne, men basert på invitasjon og påmelding. Invitasjoner er sendt ut, og hvis det kommer avbud kan andre melde seg på, meldes det fra museet.

Selvgjort marked

Utendørs er det ikke samme restriksjoner, så her kan uinviterte også komme. Siden det er begrensning på antall personer samtidig innendørs er det lagt opp til aktiviteter utendørs, blant annet markedet Omateko – «Selvgjort», som foregår ved museet 26. til 29. august.

Dagen etter blir det et like spennende program, da med lys på museets oppgave som kunnskapsformidler, hvor museet inviterer til fagseminaret Kvensk/norskfinsk kultur og identitet i dag på kulturhuset Nobile, hvor du loves et sterkt møte med forskere, håndverkere og ungdom sentrert på identitet og kultur i dag, og som vil ta opp tematikk som belyses i den nye basisutstillingen.

I planleggingen av seminaret har museet samarbeidet med en rådgivende gruppe bestående av fagfolk fra akademia og museumssektoren.

– Vi ønsket at et mangfold av stemmer skulle komme fram i fagseminaret og det er nettopp et kunnskapsrikt knippe med fagfolk som utgjør programmet, forteller Tone Cecilie Simensen Karlgård fra Kulturhistorisk museum, UiO, en av medlemmene i gruppa.

Svært fornøyde

Museet, ved prosjektkoordinator for åpninga, Monica Milch Gebhardt og avdelingsleder Mia Krogh, er også svært fornøyde med programmet for fagseminaret, og takker den rådgivende gruppa for at seminaret har blitt så innholdsrikt og mangfoldig.

– Spesielt positivt er det at folk med egne erfaringer og historier fra minoritetsgruppene får plass og ønsker å delta og å dele sin kunnskap, fortsetter Simensen Karlgård.

Professor emeritus Einar Niemi ved UiT Norges arktiske universitet skal være en av innlederne. Han vil holde foredrag der han gir et historisk fugleperspektiv på utviklingen av og problemstillinger omkring identitet og status til kvenene, gjennom ulike historiske faser fra 1700-tallet til i dag.

Storfint besøk?

Tone Cecilie Simensen Karlgård fra den rådgivende gruppa gleder seg også til å delta på seminaret og avslutter med følgende oppfordring til Vadsø museum-Ruija kvenmuseum:

– Museet kan bli et sted hvor spennende nye formidlings- og forskningspraksiser vokser fram basert på den erfaringsnære og praksisnære kunnskapen som kjennetegner mange museer i dag.

Til slutt kan Vadsø museum-Ruija kvenmuseum melde at kanskje kommer dronning Sonja til åpningen, men bemerker at tilstedeværelsen ikke er noe kongehuset kan bekrefte grunnet koronasituasjonen.

Det var i 2018 at Varanger museum mottok midler over statsbudsjettets post «nasjonale kulturbygg», til ombyggingen av NRK-bygget i Vadsø. Til moderne museumsfasiliteter og ny basisutstilling. Museet og utstillinga er tilegnet kvener/norskfinske, og er i tillegg lokalmuseum for Vadsø og bygdene rundt, ansvarsmuseum for kvensk/norskfinsk kultur og historie, og skal være et nasjonalt museum for det kvenske/norskfinske.