Raymond Robertsen skal jobbe med blant annet kvenske saker i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (Arkivfoto)

 

I dag ble Raymond Robertsen utnevnt til statssekretær med ansvar for nasjonale minoriteter og urfolk. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg gleder meg stort til å arbeide sammen med dyktige politikere og flinke fagfolk i departementet. Jeg ser også frem til å være med å utvikle- og gjennomføre regjeringens politikk på fagfeltet distrikts- og regionalpolitikk, samt å jobbe med regjeringens politikk ovenfor urfolk og andre minoriteter, skriver Robertsen på Facebook etter tillitserklæringen.

Robertsen var i mange år en av frontfigurene i Finnmark Høyre og representerte blant annet partiet i Stortinget i fire år. Han var også sentral på fylkestinget, før han trådde ut av politikken og ble administrativ leder for Vest-Finnmark regionråd og etter hvert rådmann i Nordkapp. Han har også vært styreleder i Finnmarkseiendommen.

–Jeg går inn i dette arbeidet med liv og lyst, og ønsker å bidra positivt i viktige saker for vår landsdel, forteller Robertsen som tar over jobben til en annen finnmarking etter at Anne Karin Olli (H) fikk såkalt «avskjed i nåde». Robertsen skal arbeide under Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Første arbeidsdag for Robertsen blir for øvrig 16. mars, Kvenfolkets dag.

Anne Karin Olli  (Foto: Heidi Nilima Monsen)

Takker av etter 5 år

Anne Karin Olli har vært statssekretær i over fem år når hun trer av 16. mars.

– Det har vært en fantastisk reise hvor jeg har fått lære masse, hatt gleden av å bli kjent med mange flotte og dyktige mennesker både i regjeringsapparatet, Stortinget, Sametinget, representanter for nasjonale minoriteter, kommune- og fylkespolitikere, næringslivet og mange, mange flere. Ingen nevnt ingen glemt. Vi har fått til mye i regjering på disse årene, og som jeg er veldig stolt av å ha vært en del av, skriver Olli på sin Facebook-side.

I åtte år har hun vært heldagspolitiker. Først som ordfører i Måsøy i tre år, og så fem år som statssekretær.

– Nå skal min gode venn Raymond Robertsen overta min portefølje, og jeg er trygg på at alt kommer i gode hender. En dyktigere og mer erfaren politiker, som også har solid administrativ erfaring, skal man lete lenge etter. Nå skal han følge opp distriktsmeldingen som jeg var ansvarlig statssekretær for, han skal følge opp nordområdemeldingen som vi er godt i gang med, stortingsmelding om samisk språk og kultur som skal handle om digitalisering, stortingsmelding om nasjonale minoriteter og mange andre spennende oppgaver, forteller hun.