Fylkesmannen i Troms og Finnmark gir 589,- pr undervisningstime til skoler som har kvenskundervisning (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark tilbyr kompensasjon på 589,- i timen til skoler og kommuner som gir opplæring i kvensk.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Skoler og kommuner som gir elever opplæring i finsk og/eller kvensk som andrespråk kan søke om et timestilskudd. Det er Fylkesmannen i Troms og Finnmark som deler ut tilskudd til skoler og kommuner som gir slik opplæring. Timesatsen pr. 1. januar 2020 er satt til 589 kroner per klokketime.

Informasjon om ordningen er sendt til skoleeierne 17. april, og søknadsfristen er 15. november. Men allerede innen 15. mai kan kommuner som har elever som ønsker å benytte retten til opplæring i kvensk/finsk, sende prognoser til Fylkesmannen om hvor mange elever og grupper en planlegger opplæring for kommende skoleår, og hvor mange timer en kommer til å søke om tilskudd for.

I informasjonsbrevet står det at Læreplanverket fastsetter det antall timer kvensk-/finskopplæring hver elev skal få, og Fylkesmannen fastsetter tilskuddsberettiget timetall på bakgrunn av antall elever i kommunen og en vurdering av hvor mange grupper elevene bør deles inn i. Hvis hjemskolen ikke har lærer som kan gi opplæring i kvensk/finsk som andrespråk, må skoleeier tilby alternativ opplæring.