Kai Petter Johansen i forbindelse med overleveringen av rapporten til Sannhetskommisjonen på Stortinget 1. juni. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Sosialistisk venstreparti ble størst med over 22 prosent av stemmene i Kvænangen kommune.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Allerede i januar kunne sittende leder i Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto, Kai Petter Johansen, meddele ovenfor Ruijan Kaiku at han ikke kom til å ta gjenvalg i kvenforbundet foran landsmøtet i 2024.

Dette fordi han mener nytt blod i styre og stell kan være bra for forbundet, kombinert med at han ønsket bedre tid til gårdsdrift og familie.

Les også: Tar ikke gjenvalg

Hvorvidt han får bedre tid eller ikke skal foreløpig være usagt, men etter at de fleste lokale stemmene i kommunevalget i Kvænangen kommune er talt opp, kan Johansen ende som ordfører i hjemkommunen for Sosialistisk venstreparti.

Avhengig av samarbeid

– Det er mulig. Det er fortsatt noen stemmer som skal telles, i tillegg til slengere. I små kommuner som Kvænangen kan det få betydning, sier Johansen.

Han sier at partiet hans sonderer sine muligheter.

– Selv om vi har flest mandater, er det slik at alle partiene i Kvænangen er avhengige av samarbeid med andre partier for å skape flertall, sier han.

I skrivende stund har Sosialistisk venstreparti fått inn fire mandater til et kommunestyre med 15 plasser, og er partiet med flest mandater. Med nesten 22,5 prosent av stemmene har de også doblet antall mandater fra valget i 2019.

Lover kvensk løft

Skulle Johansen ende opp som ordfører, får Kvænangen kommune en ordfører med førstehåndskjennskap til kvenenes utfordringer. På spørsmål om kvenene i Kvænangen vil merke noe til det, svarer Johansen slik:

– Ja. Kvænangen kommune må ta en tydelig rolle i forhold til forsoning. Vi er en av de sterkest berørte kommunene i landet etter fornorskningen. Språket er nesten helt borte. Og alt av fysiske kulturminner ble brent under andre verdenskrig, sier han.

– Bare navnet Kvænangen sier jo at vi har vært et sentralt kvensk område gjennom århundrer.

Johansen trekker også fram at tre stammers møte står sterkt i hjemkommunen.

– Vi har mange reinbeitedistrikt og flere tusen rein som har beiteområde i vår kommune. Tre stammers møte har stått og står fortsatt sterkt her, og det må vises i politikken som føres framover, sier Johansen, som uansett utfall i de videre forhandlingene vil få en plass i kommunestyret.

Han trekker fram rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen, som han kjenner godt til fra vervet i kvenforbundet:

– Rapporten peker på kommunene som viktige bidragsytere i det videre forsoningsarbeidet, og etter mitt syn har kommunene et ansvar for en politikk som forsoner.

Uavklart

På spørsmål om han kommer til å forlate vervet i kvenforbundet raskere enn planlagt, dersom han ender opp som ordfører, svarer Johansen slik:

– Det er ikke avklart. Skulle det ende slik må jeg naturligvis gå i dialog med både kommunen og forbundet, og så vi får se, sier han.

Johansen har foreldrepermisjon ut året, og sier at arbeidet derfra handler om å få landsmøtet i 2024 i havn.

– Vi er et bra team og har god flyt, så vi finner nok gode løsninger, sier Johansen.