Alta Kvenforening nekter å gi opp kampen for den gamle tjæremila på Skillemoen. KUVA ALF E. HANSEN

Alta Kvenforening nekter å gi opp kampen for den gamle tjæremila på Skillemoen. KUVA ALF E. HANSEN

Kvenforeninga i Alta håper NVE vil ta en ny kikk på kvensk kulturminne.

Alta Kvenforening har invitert Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til befaring på Skillemoen i Alta førstkommende tirsdag for å se på tre hundre år gammel tjæremile. Det kvenske kulturminnet, som er datert fra 1700 tallet ifølge en rapport fra Tromsø Museum, ligger der hvor det er vedtatt å bygge en stor transformatorstasjon i forbindelse med utbyggingen av 420 kV kraftledning mellom Balsfjord – Skaidi.

Viktig kulturminne

– Tjæremila er for kvenene historisk viktig og i et sensitivt område. I Finnmark finnes få kvenske kulturminner igjen på grunn av andre verdenskrig, hvor de fleste bygninger, installasjoner og generelle verdier ble brent eller bombet, og dermed betydelig skadet eller totalt ødelagt, skriver kvenforeninga i invitasjonen.

Alta Kvenforening har sammen med andre berørte parter sendt ulike klager på transformatorstasjonens plassering, og håper nå at NVE vil endre planene sine.

Kommer ikke

Etter det Ruijan Kaiku kjenner til, har NVE takket nei til å delta på befaringen. Dette argumentere de med at de har fått klarering til å gå i gang med byggingen, og vil uansett ikke ombestemme seg.

Til tross for at NVE har takket nei, vil befaringen gjennomføres.