Også Kippari-festivalen i seg selv ble hedret av Norske kveners forbund. For å ha stått på så lenge at det i år ble et 10-årsjubileum ut av det. Her ser vi festivalsjef Egil Borch få blomst og heder fra forbundets styremedlem Trond Stubberud samt (i bakgrunnen) nestleder Jan Daleng. (Foto: Arne Hauge)

 

Kjente navn fikk sin kvenske påskjønnelse under Kippari-festivalen i Børselv.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Årets kvenske festival i Børselv ble arrangert for tiende gang, og sysselsatte i form av festivalstyre og frivillige nær en tredjedel av bygdas om lag 200 innbyggere.

I år var festivalen også arena for prisutdeling, priser gitt av NKF Norske kveners forbund, og tildelt av nestleder Jan Daleng og styremedlem Trond Stubberud. En tildeling de begge omtalte som et veldig hyggelig oppdrag.

Svært respektert prisvinner

Totalt ble 3 priser delt ut; 2 priser i kategorien Norske kveners kulturpris – kveenin kylttyyripalkinnon – samt 1 pris i kategorien Norske kveners skriveoppmuntringspris.

Tok på seg å levere prisen videre: – Nå har jeg en fin anledning til å besøke Arvid Petterson, sier prisvinner Pettersons sambygding, lakselvværingen Rudolf Olaussen. (Foto: Arne Hauge)

Den respekterte faghistorikeren Arvid Petterson fikk kulturprisen. Særlig, sa Daleng og Stubberud, har Petterson løftet fram kvenenes glemte historie. De viste samtidig til Pettersons lokale engasjement, og omtalte ham som en glimrende foredragsholder og formidler.

Petterson var selv ikke til stede under utdelingen, men diplom, maleri og blomsterbukett ble tatt i mot av en sambygding og lovet gitt videre.

– Har sydd begge

I kategorien kulturpris var det Børselvs egen Else Olsen som ble satt pris på. Men før hennes navn ble røpet, nøyde Stubberud seg med å si til kollega Daleng at han var fin i tøyet – Daleng svarte takk i like måte – noe som fikk et meget våkent publikum til å skjønne hvem prisvinneren med all sannsynlighet kunne være.

Det er nemlig Else som har sydd begge draktene, og som gjennom mange år og med stor utrettelighet har kjørt kurs og instruktørkurs i sying av kvenfolkets offisielle festdrakt.

Stor var applausen i salen, kan vi stadfeste, da Else gikk fram og fikk håndfaste beviser for sin innsats for kvensk kultur.

Også kvendraktsyerske Else Olsen fra Børselv fikk kulturprisen for 2019. (Foto: Arne Hauge)

– Kan vel si det sånn at hadde det ikke vært for Else, så hadde Trond og jeg måttet stått her nakne, sa Daleng.

En oppmuntring

Representantene fra NKF avrundet med å tildele Norske kveners skriveoppmuntringspris, bestående av diplom samt et prisbeløp på 2.000 kroner.

– For på en positiv måte å ha tatt i bruk kvensk skriftspråk, sa duoen om prisvinneren.

– Og prisen tilfaller Anna-Kaisa Räisänen, sa de.

Også Anna-Kaisa var annet sted enn på Kipparin festivaali, men her var det naturlig å la prisen avvente avhending på kontoret til Kvensk institutt.

 

I salen var det stor spenning å spore under NKF’s røpelse av årets prisvinnere. (Foto: Arne Hauge)