Kaisa Maliniemi er direktør for Nord-Troms museum. (Foto: Arne Hauge)

 

Nå får den gamle markedsplassen nye fasiliteter for publikum.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I slutten av juni i år fikk Nord-Troms museum flere gode nyheter, blant annet støtte fra ulike instanser til 3 omsøkte prosjekter. Et prosjekt som fikk støtte, var utbygging av publikumsfasiliteter på Skibotn Markedsplass. Støtten er på 106.000 kroner og ble tildelt fra Troms Fylkeskommune.

Markedsplassen i Skibotn opplyses å ha vært samlingspunkt for folk på Nordkalotten i mange hundre år, med den største toppen på 1800-tallet. Nord-Troms museum og direktør Kaisa Maliniemi opplyser i forbindelse med markedsplassen i Skibotn at de ønsker å bedre tilbudet til sin besøkende også vinterstid, og at de med dette prosjektet nå får anledning til å gjøre arbeidet som må til.

Museet fikk også ny støtte fra Sametinget til restaurering av Holmenes gård, et pågående prosjekt med en støtte på kroner 100.000. Vi tar også med at museets prosjekt Rollespill – om fornorskning – fikk tildelt 60.000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette prosjektet er et samarbeid mellom museet, Halti kvenkultursenter og Senter for Nordlige folk. Målgruppen er ungdomskoleelever i hele Nord-Troms, og prosjektet har oppstart høsten 2019.

– Nord-Troms museum takker for støtten til alle prosjekter og gleder seg til å gå i gang med arbeidet, heter det fra museet og Maliniemi.

Nord-Troms museum. (Foto: Nord-Troms museum)