Skibotn er stedet for nye arkeologiske utgravinger. (Foto: Norgeskart)

 

Gammel markedsplass avslørte tufter, krittpipe, perler og keramikk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Aldri før har det vært utført arkeologiske utgravinger her,» melder avisen Sagat, som i en lengre reportasje presenterer arkeologenes avdekking av den eldste delen av den tidligere markedsplassen i Skibotn, med mange interessante funn av kvensk og samisk historie. Arbeidet kan for øvrig ses fra E6 for den som ferdes forbi, og professor i arkeologi, Gørill Nilsen ved UiT – Norges arktiske universitet, redegjorde allerede i søknadsprosessen overfor Riksantikvaren for markedsplassens store interesse som forsknings- og formidlingsobjekt.

Markedet i Skibotn meldes å være nevnt i kilder allerede fra 1500-tallet, men opplyses å kunne være ennå eldre. Faktisk et av de eldste markedene i Nord-Norge, sier en kilde overfor Sagat. I Nord-Troms var det 3 handelsmarkeder, i Skibotn, Nordreisa og i Kvænangen, men markedet i Skibotn skal ha vært det viktigste.

Les mer om saken hos Sagat