Media og lærermangel sto på dagsorden da representanter for norske og svenske kvener (lantalaiset) og tornedalinger møttes for å diskutere felles utfordringer.

Til stede møtet var Bengt Niska, johtaaja – leder Svenske Tornedalingers Riksforbund – Tornilaaksolaiset, Hilja Huru, johtaaja – leder Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto, Göran Johansson, johtaaja – leder Kvänerna i Malmfälten, i tillegg til verksamhetsledare Maja Mella (STR-T), nestleder Trygg Jakola og generalsekretær Ivar Johnsen (NKF – RK).

De kvenske/tornedalske lederne diskuterte utfordringer og bekymringer rundt situasjonen i våre land i dag, særlig media og lærerutdanning for kvensk og meänlieli.

Her ble også vår felles historie, som med all sikkerhet er lengre enn og strekker seg tilbake til tiden før de svenske og norske statene ble dannet og områdene ble annektert, løftet frem. De kvenske/tornedalske lederne ønsker i felles arbeide å styrke og gjenopprette den kontakten for vårt folk som ble brutt gjennom statenes inngripen og ved grensene som ble satt gjennom vårt land i nord, skriver representantene i en pressemelding, og skriver videre:

– Dessverre er det i begge land få journalister på kvensk/meänkieli og bemanningen strekker ikke til å gi et dekkende nyhetsbilde. I Norge mangler sendinger på kvensk fullstendig etter nedleggingen av radiotilbudet på kvensk. De kvenske/tornedalske lederne ønsker felles media i Norge og Sverige for kvensk og meänkieli ved statskanalene NRK, SVT og Sveriges Radio, og ber våre myndigheter og Kulturdepartementene i Norge og Sverige om å intensivere arbeidet for å få på plass et godt samarbeid for felles kringkasting med aktørene NRK Kveeni, SVT Meänkieli og Meänraatio.

Det er stor mangel på lærere i kvensk og meänkieli i skolene i Norge og Sverige. Mange av dagens lærere vil i løpet av få år gå av med pensjon. Per i dag finnes ingen lærerutdanning for kvensk eller meänkieli hverken i Norge eller Sverige. De kvenske/tornedalske lederne ber våre stater styrke arbeidet og bidra til å få på plass lærerutdanning for kvensk/meänkieli i løpet av 2018 slik at det er klart til opptak senest høsten 2019. Vi oppfordrer sterkt til fellesnordisk samarbeid bl.a. med student- og lærerutveklsing.

 

Les også:
https://www.nrk.no/kvensk/vil-ha-felles-media-for-kvensk-og-meankieli-1.13872554

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1017&artikel=6864151