(Foto: David Jensen/UiT Norges arktiske universitet)

 

Snart er det kvener i Midt-Norge sin tur til å si fra. Vilde Christoffersen Walsø er blant dem som skal si noe til kommisjonen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg kommer til å snakke en del om hva vi jobber med her i lokallaget, og i tillegg si litt om hva vi tenker om Sannhetskommisjonens arbeid, sier Vilde Christoffersen Walsø, leder for Norske Kvener Midt-Norge.

Vilde oppfordrer samtidig alle interesserte som befinner seg i nærheten av Trondheim på den aktuelle dagen, til å bli med på møte. Det er som vi forstår Sannhets- og forsoningskommisjonen som arrangerer det åpne møtet, som foregår på Kulturtorget på Trondheim folkebibliotek, lørdag 25. januar fra klokken 16 til 18. Fordi det tilsvarende møtet i Oslo i fjor høst ble streamet på youtube, regner Christoffersen Walsø med at det samme blir tilfelle nå som det er Trondheims tur.

Håper folk er frittalende

Det var kommisjonens folk som tok kontakt og spurte om Norske Kvener Midt-Norge kunne tenke seg å si noe, en invitasjon lokallaget takket ja til. Nå håper hun mange andre også tar ordet.

I fjor høst brukte Norske kvener Midt-Norge mye tid på lokalt kvensk språkarbeid, en satsing de fortsetter med inn i det nye året. Vilde Christoffersen Walsø er leder, og inviterer blant annet til språkkafé i timene før kommisjonens åpne møte i Trondheim senere i januar. (Arkivfoto: Erlend Skjetne)

– Vi hadde en samling for lokallaget i august, og da var det mange fine betraktninger og tanker om kvenenes historie og om hvilken betydning fornorskningsprosessen har hatt for oss som er kvener i dag. Jeg håper naturligvis at folk er like frittalende som de var i høst, men det gjenstår å se, sier lokallagslederen.

Av det foreløpige programmet kan vi se at det foruten kunstnerisk innslag, velkomsthilsen og innlegg ved kommisjonsmedlem og øvrige programdeltakere, også vies god tid til personlige historier og
innspill og kommentarer fra salen.

Lokalt språkarbeid

– Vi skal forresten ha en språkkafé samme dag, fra klokken 13 til 15, så dersom folk vil delta der før kommisjonens åpne møte, så er det veldig hyggelig, sier Vilde.

I den forbindelse kan det passe å nevne at Norske Kvener Midt-Norge har lagt bak seg en begivenhetsrik høst og førjulsperiode, der nettopp lokalt språkarbeid sto sentralt.

– I starten av oktober hadde vi språkkurs i kvensk for nybegynnere, og etterpå fulgte vi opp med språkkafeer. Det har vi brukt mye tid på, og språkkafeen vi hadde like før jul ble populær, med i overkant av ti stykker som stilte opp og pratet.

– Et slikt grunnkurs før språkkafé, ga det positivt utslag?

Ekstra fremmed i sør

– Ja. Kurset var viktig for å starte med litt selvtillit på den første språkkafeen. Mange av oss har minimalt med kjennskap til kvensk språk, og selv om det sikkert er mange også i Nord-Norge som kjenner på det samme, så er nok kvensk kanskje ekstra fremmed for oss lengre sør i landet, sier Vilde.

En annen suksess fra 2019 som skal gjentas i 2020, er den kvenquizen som ble arrangert i forbindelse med Kvenfolkets dag, 16. mars.

– Opplegget for dagen er ennå ikke klart, men vi har bestemt oss for at quizen fortjener en reprise, naturligvis med nye spørsmål. Til Kvenfolkets dag får vi også inn utstillingen til fotokunstneren Åsne Kummeneje Mellem, sier Vilde Christoffersen Walsø.

Se også facebooksiden til Norske Kvener Midt-Norge