Statssekretær Anne Karin Olli håper alle blir med på å dra lasset for det kvenske språkets framtid. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Statssekretær Anne Karin Olli Kunne verken love statusheving av kvensk til nivå 3, 162 millioner til revitalisering av språket, handlingsplan for kvensk eller en offentlig unnskyldning ovenfor kvenene i forhold til fornorskingsprosessen. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

Kan verken love statusheving av kvensk til nivå 3, 162 millioner til revitalisering av språket, handlingsplan for kvensk eller en offentlig unnskyldning ovenfor kvenene i forhold til fornorskingsprosessen.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Statssekretær Anne Karin Olli sier at departementet håper innspillskonferansen for kvensk språk som ble arrangert i Oslo sist uke, vil gi grunnlag for det videre arbeidet med å revitalisere og bygge opp det kvenske språket, og da spesielt for barn og unge. Men hun påpekte at departementet ikke vil klare å oppfylle alle forventningene som ble lagt fram.
– Spesielt i forhold til nivå tre har jeg allerede signalisert at det er vanskelig å få oppfylle kravene til nivåheving for kvensk slik situasjonen er i dag. Vi har allerede problemer i forhold til dette på samisk flere steder, på grunn av krav om at en må beherske språket i helsevesen, politi, kommunale administrasjoner og så videre, så det er klart at kvensk er ikke der i dag, forklarer statssekretæren.

Lover ikke 162 millioner
I forhold til beløpet på 162 millioner kroner som NKF la fram på hva det vil koste å revitalisere kvensk, sier Olli at departementet ikke er der ennå at de kan oppfylle disse forventningene.
– Her kan jeg bare si at det er klart at vi ikke er der ennå at vi kan oppfylle disse forventningene. Nå er det heller ikke opp til meg å bevilge penger, men det som jeg håper vi kan få til nå under denne konferansen, er innspill på hvordan vi kan gå veien videre i forhold til kvensk. Vi må jo også starte med det utgangspunktet vi har nå, sa hun og røper at hun ikke er overrasket over prislappen som ble lagt fram.

– Jeg har sett disse tallene i tidligere møter med de kvenske organisasjonene, sier hun.

Heller ikke i forhold til en handlingsplan for kvensk språk, ville statssekretæren gi et klart svar.
– Det er det for tidlig å si noe om nå. Jeg tenker at vi må være åpen for de innspillene som kommer når en har en slik type konferanse, så får man ta det derifra, sa hun.

Offentlig unnskyldning
Under konferansen ble det også etterlyst en offentlig unnskyldning ovenfor kvenene.
– Akkurat det kan jeg ikke svare for. Det er jo blitt gitt en offentlig unnskyldning ovenfor samene i forhold til fornorskningspolitikken, og jeg ser poenget med en slik unnskyldning, men jeg tenker at det viktigste er at man skal få bevart det kvenske språket og revitalisere det. Det må være viktigst i forhold til denne konferansen. Dette er jo en språkkonferanse, så det med en offentlig unnskyldning ovenfor fornorskningspolitikken tas en annen gang, sa Anne Karin Olli.