Børselv. (Foto: Arne Hauge)

 

Finnmark fylkesbibliotek ønsker å se Børselv og omegn i et større bilde.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Gode folk gjør sitt beste for å sikre Finnmarks fotohistorie, inkludert perioden fra 1950 til 2000, som årets innsamlingsdager i Børselv tar for seg. Kainun institutti melder følgende:

«Onsdag og torsdag 23.-24. oktober er Sonja Siltala fra Finnmark fylkesbibliotek i Børselv. Hun skal samle inn nytt fotografisk materiale fra perioden 1950-2000 og møte befolkningen fra Børselv på Kvensk institutt. Begge dagene mellom kl. 11-16.00 digitaliserer Sonja bilder med medbrakt flatseng-skanner og i samarbeid med Kvensk institutt noterer vi ned mest mulig informasjon om det historiske materialet.»

Kort sagt; instituttet og biblioteket ønsker besøk av deg og dine medbrakte bilder. Erfaringen, meldes det, går ut på at mange ønsker å beholde sine bilder i familien, eller kvier seg for å sende dyrebart materiale med posten. Likevel låner folk gjerne bildene sine til digitalisering og innsamling til fotoarkiv, altså for bevaring for ettertiden. Ved å møte opp personlig, er du sikret kontroll over bildet eller bildene dine. Målet er, heter det fra Siltala, er å digitalisere og gjøre avtaler for bruk av materialet slik at det som er godkjent kan publiseres i Digitalt Museum, og på den måten bli tilgjengelig for alle som vil forske eller finne informasjon om dagligliv og virke i Finnmark.

«Fra Børselv og området rundt har fotoarkivet lite bildemateriale fra før. Så vi håper mange vil bidra til arkivet. Finnmark fylkesbibliotek i Vadsø har bevaringsansvar for foto i fylket og har to hele fagstillinger som jobber med fotoarkivet. Fotoarkivet omfatter fotografier, bøker, kart og arkivalier om og fra Finnmark og til dels resten av Nordkalotten. Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv inneholder ca. 145.000 fotografier.»

Så langt har innsamlingsprosjektet ført til om lag 5.000 nye bilder fra områdene Lebesby (Kunes og Kjøllefjord), Neiden og Båtsfjord. Vi tar med at prosjektet «Sikring av Finnmarks fotohistorie etter 1950-2000» i 2019-2020 er støttet av Norsk kulturråd. Sonja Siltala, hun er for øvrig fotograf og spesialrådgiver ved Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv.