På det lokale museet i Rovaniemi fortalte Hanna Kyläniemi, konservator ved Arkitikum forteller om den finske bondekulturen gjennom gjenstandene. KUVAT MONICA MILCH GEBHARDT

På det lokale museet i Rovaniemi fortalte Hanna Kyläniemi, konservator ved Arkitikum forteller om den finske bondekulturen gjennom gjenstandene. KUVAT MONICA MILCH GEBHARDT

.

Setter fokus på kvenkulturen med internasjonalt kunstprosjekt.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

I midten av september møttes de ti kunstnerne som er plukket ut til det internasjonale kunstprosjektet Kven Connection. Samlingen foregikk i Rovaniemi.
– Dette var det første møtet hvor kunstnerne møttes og presentere sine prosjekt for hverandre, forteller Monica Milch Gebhardt ved Varanger museum.

Under samlingen fikk også kunstnerne input i forhold til kvensk kultur for å gi dem inspirasjon. Blant annet fikk de se filmen The secret language, samt at de besøkte Arktikum.
– På Arktikum hadde de blant annet funnet fram gamle gjenstander som var viktig del av livet som emigrantene hadde da de emigrerte til Norge, forteller Milch Gebhardt.

Kulturrevitalisering
Målet med prosjektet er å revitalisere kvensk/norskfinsk kultur gjennom kunst, der i blant visuell kunst, performance, skuespill, dans med mer. En ønsker å stimulere til interesse for kvensk/norskfinsk kultur og tradisjoner gjennom innovativ samtidskunst, samt initiere kvenskættete kunstnere til å skape kunst.
Et annet mål er å utvikle og heve nivået på den kvenske kunsten, samt forsterke og bygge kulturell og språklig identitet blant kvener/norskfinner. En vil også finne nye måter å diskutere kvenske/norskfinske tradisjoner i dagens sammenheng, og i tillegg skape internasjonale arenaer for kunstnere. Det er også viktig å knytte kontakter mellom finske og norske kunstnere, akademikere, kulturarbeidere og så videre. Og ikke minst ønsker en å lage en nyskapende utstilling i de nye lokalene til Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

Gjesteutvekslingsprosjekt
Prosjektet går ut på at ti kunstnere fra Norge og Finland skal ha en slags kulturutveksling hvor en kunstner fra hvert land etter tur skal tilbringe en måned sammen i gjesteatelieret i Vadsø, for å bli kjent med den kvenske historien og kulturen.
De som bor i Vadsø og omegn får møte kunstnerne på et eller annet vis. Tanken er nemlig at de skal komme i kontakt med lokalbefolkninga under sitt opphold, forteller Monica Milch Gebhardt.
– Flere av kunstnerne ønsker å komme i kontakt med kvensk befolkning for å bli bedre kjent med språket, identiteten og bakgrunnen, sier hun.
Men det er ikke bare vadsøveringene som kan treffe kunstnerne. Noen av disse skal også ut på reise for å se flere deler av de kvenske områdene i Finnmark og Nord-Troms.

Fra Norge er det kunstnerne Maija Liisa Björklund, Asle Lauvland Pettersen, Georgia Munnik, Marsil Andelov Al-Mahamid og Sonja Siltala som er plukket ut etter en artist call. Fra Finland deltar Meri Nikula, Pirjo Nykänen, Sanna Korteniemi, Merja Briñón og Katariina Angeria.

Utstilling
Etter at alle kunstnerne har hentet inspirasjon gjennom utvekslingsperioden og fått ferdig sine prosjekter, blir det utstilling i Vadsø. Planen er at det skal holdes en utstilling i Vadsø høsten 2017 og i Rovaniemi våren 2018.
– Dette blir veldig spennende. Vi har fått veldig dyktige kunstnere som har spennende vinklinger og ideer om hva de har tenkt å gjøre. Ikke minst jobber de med ulike uttrykk som lyd, performance og broderi. Dette prosjektet blir kjempebra, lover Milch Gebhardt.

Kunstnerne fikk i oppgave å finne en gjenstand på Arktikum som var relatert til deres prosjekt og fortelle om valget.

Kunstnerne fikk i oppgave å finne en gjenstand på Arktikum som var relatert til deres prosjekt og fortelle om valget.