Også for kvenske kulturminner fins det statlige penger for å istandsette og ivareta. (Illustrasjonsfoto)

 

Fullt mulig å søke statlig tilskudd.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det fins et visst ønske om å ta vare på det norske mangfoldet av kulturminner, inkludert kulturmiljø og kulturlandskap. Minnene om hvordan man før i tiden lagde ting, og hvordan omgivelsene så ut, er verdt å verne som grunnlag både for kunnskap, opplevelse og bruk, heter det fra statlig hold, som årlig deler ut tilskudd til dem som vil bidra til slikt vern.

«For mange av tilskuddsordningene vil eier ha ansvaret for gjennomføring av tiltak,» skriver regjeringen.no i en fersk pressemelding om tilskuddsordningene for kommende år, 2019.

Også opplæring

Eier kan her naturligvis være privatpersoner, selv om det i mange tilfeller faller seg naturlig at andre instanser er inne på samarbeidssiden. Eksempler her er Riksantikvaren, fylkeskommune,  kommune eller museum.

«For de ordninger hvor det er relevant, bør tilskuddsmidlene kombineres med ordninger for opplæring som kan heve kunnskapsnivået innen antikvarisk istandsetting. Det blir lagt vekt på utvikling av håndverkskompetanse og bruk av tradisjonelle håndverksteknikker og materiale,» heter det i pressemeldingen.

Klikk for mer om Tilskuddsordninger for 2019