Skilting på 3 språk er et økonomisk spørsmål, sier Sonja-Kristin Granaas. Skulle behovet melde seg, åpner lederen til gjengjeld for egen kvensk litteraturavdeling ved Alta bibliotek . (Foto: Arne Hauge)

 

Alta bibliotek er klar for å møte et eventuelt behov for egen kvensk avdeling. Verre er det med skilting på 3 språk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan Kaiku meldte nylig om Nordreisa bibliotek, som for mer enn 10 år siden opprettet egen avdeling for kvensk litteratur. Også 3-språklig skilting er på plass ved dette biblioteket i Nord-Troms.

Les mer her: – Klart vi har egen kvensk avdeling

Vi utfordret Alta bibliotek på det samme spørsmålet, hvor leder Sonja-Kristin Granaas svarer at de foreløpig har vurdert saken dit hen at antall utgivelser på kvensk ikke har vært så omfattende at det har rettferdiggjort å lage en egen kvensk avdeling.

Har kvensk litteratur

– Men, det utelukker ikke at det vil være behov for å lage en egen hylle for kvensk språk og det som omhandler kvenske forhold en gang i nær framtid, sier Granaas.

Når det er sagt, på voksenavdelingen har Alta bibliotek en hylleplassering som heter kvensk, hvor de kjøper inn og plasserer kvensk litteratur etter hvert som den gis ut.

– Dere skilter på norsk og samisk, hva med kvensk?

Skiltstøtte fra Sametinget

– Når det gjelder merking av fasader av offentlige bygg har vi erfart at dette er en relativt kostbar affære. For noen år tilbake søkte vi om prosjektpenger fra Sametinget for å kunne dekke kostnadene til to-språklig merking av bibliotekets utvendige fasade og hyller i biblioteket. Vi er svært glade for at vi fikk innvilget støtte til dette, ellers ville vi ikke hatt mulighet til å dekke utgifter til språkkonsulent, design, trykkeutgifter og montering. Så ja, det er et økonomisk spørsmål per dags dato, at vi ikke har merket inngangspartiet til biblioteket med tre språk, sier Granaas.

Samiske hyller, ingen avdeling

Lederen nøler også med å bruke begrepet «egen avdeling» om den samiske satsingen.

– I vårt lille bibliotek kan vi ikke snakke om en samisk avdeling. Vi har en hylle med bøker på samisk for barn, unge og voksne, samt en hylle der vi har samlet litteratur spesifikt om samiske forhold. I tillegg samarbeider vi med de samiske forlagene om å tilby en lærermiddelsamling på samisk, sier Sonja-Kristin Granaas.