Å gi strategiplanen flerspråklighet vil øke dens synlighet, tror rådgiverne på fylkeskommunen. Her fra markeringen av Kvenfolkets dag, en årviss begivenhet på Fylkeshuset i Vadsø. (Kuva/foto: Nina Merete Austad) 

 

Nå skal den oversettes til kvensk, finsk og nordsamisk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Vi mener det er riktig og viktig at kvensk språk synes og høres og at kunnskap om kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsforhold blir tilgjengelig for alle, sier spesialrådgiver Rønnaug Ryssdal ved Finnmark fylkesbibliotek, og rådgiver Nina Merete Austad ved Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga.

Strategidokumentet er nå under oversetting til kvensk, finsk og nordsamisk, før det vil få grafisk utforming, printes og distribueres til fylkeskommunens virksomheter og samarbeidspartnere.

En synliggjøring

– Å distribuere dokumentet på disse språkene er en måte å synliggjøre språkene, sier de to, og viser parallelt til arbeidet som gjøres med Kvensk bibliotektjeneste ved Finnmark fylkesbibliotek (kvenskbibliotektjeneste.no).

– Tjenesten bidrar til å synliggjøre og spre kunnskap om kvenskspråklige utgivelser og omtaler av utgivelser om kvenske/norskfinske forhold på alle språk, sier de.

Markerte dagen

Strategidokumentet vil for øvrig bli publisert på Finnmark fylkeskommunes nettsider og på sidene til Finnmark fylkesbibliotek.

– En annen måte å synliggjøre minoritetskulturen på, er å markere Kvenfolkets dag 16. mars. I Finnmark fylkeskommune ble det for første gang flagget med kvenflagget denne dagen i år, i forbindelse med markeringa av Kvenfolkets dag på Fylkeshuset i Vadsø, sier Ryssdal og Austad.

 

Kainun institutti – Kvensk institutt i Børselv blir, sammen med blant andre Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, en viktig samarbeidspartner for Finnmark fylkeskommune i det videre arbeidet med styrking og økt synliggjøring av kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv. (Foto: Nina Merete Austad)