Leder i NKF-RK, Hilja Huru, er kritisk til at det ikke er kvener i sekretariatet til Sannhets- og Forsoningskomisjonen.
(Foto: Tiia Grøn) 

 

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) er skuffet etter å ha blitt gjort kjent med  at sammensetningen av sekretariatet til Sannhets- og forsoningskommisjonen står helt uten kvensk kulturkunnskap.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Tirsdag ble det kjent at stillingene i sekretariatet til Sannhets- og Forsoningskommisjonen besettes av Liss-Ellen Ramstad som leder, Inger Elin Utsi  som rådgiver og Cathrine Baglo som utreder. Alle 3 jobber, eller har jobbet, med samiske saker. Utsi som tidligere Sametingsrepresentant, Baglo har vært prosjektleder på oppdrag fra Sametinget, samt skrevet en doktoravhandling som omhandler samer, mens Ramstad har jobbet som seniorrådgiver i Sametinget, og i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som utvalgssekretær for «Samisk språkutvalg».

Les mer her: Skal lede sekretariatet

De tre tiltrer i begynnelsen av februar, og NKF-RK reagerer på at ingen av de tre nyansatte i sekretariatet har kvensk kulturbakgrunn.

– De tre som er ansatt er etter det jeg vet dyktige personer, som jeg har tiltro til og som vil fylle rollene sine godt. Men personer med kunnskap også om kvenske forhold i sekretariatet er en forutsetning for en god prosess, sier leder Hilja Huru i en pressemelding.

Ikke blitt involvert
NKF-RK mener at det tyder på at de på Stortinget som har hatt ansvar for ansettelsene ikke har forstått den skjøre balansegangen man står overfor.

Liss-Ellen Ramstad skal lede sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen. (Foto: Sametinget)

– Ressursmessig står det kvenske mye svakere enn det samiske, og et tegn på akkurat dette er at det innenfor det kvenske er færre aktuelle kandidater. Forbundet mener det er langt fra umulig å finne gode kandidater med kvensk forankring, men at det kan kreve litt ekstra innsats, står det i pressemeldingen.

Ansettelsesprosessen har forøvrig gått uten at NKF-RK har vært involvert.
– Det er beklagelig at vi ikke ble kontaktet når det viste seg at det ble vanskelig å finne noen med kvensk språkkompetanse og god kjennskap til kvensk kultur, sier Huru.

Ber stortinget ta grep
Nestleder Jan Daleng sier sekretariatet er viktig symbolsk, og at Stortinget umiddelbart må ta grep.

Inger Elin Utsi blir kommisjonens rådgiver. (Foto: Privat)

– Sekretariatet skal ha daglig kontakt med kvener som ble rammet av fornorskingspolitikken. Kulturkunnskap er veldig viktig, ikke minst for å bevare tilliten hos de berørte. Det er klart at kvener med personlige og kanskje såre historier vil kvie seg for å ta kontakt om de føler at ingen i sekretariatet forstår deres kultur, sier Daleng.

– Må supplere sekretariatet

Da Stortinget i høst utlyste tre stillinger som skulle utgjøre sekretariatet til Sannhets- og Forsoningskommisjonen, var det presisert at det var ønskelig med kandidater med kjennskap til kvensk og samisk språk- og kultur. Både samiske og kvenske organisasjoner mente dette måtte tydeliggjøres i utlysningen og sikres i kommisjonen som helhet.

– Stortinget velger nå å sette sammen et sekretariat som i praksis bryter med prinsippene som er nedfelt i mandatet i og med at det kvenske er fraværende, hevder Huru.

Det har vært et langvarig arbeid frem mot mandatet og sammensetningen av kommisjonen fra forslaget først kom i desember 2016, via kontroll- og konstitusjonskomiteen, og til slutt i Stortingets presidentskap som gjennom et vedtak i Stortinget juni 2017 fikk i oppdrag å formulere et mandat.

– Vi får bare positive tilbakemeldinger på selve mandatet, så også dette må Stortinget klare å balansere. Og det er jo veldig lurt å ta en telefon til oss, da vår jobb er å hjelpe til og skape forståelse for problemstillingene, sier Huru.

NKF-RK mener at for å sikre en verdig prosess videre må Stortinget supplere sekretariatet med ytterligere en person der man helt spesifikt søker etter kvensk språk- og/eller kulturkunnskap.