Dagfinn Høybråten. (Foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter)

 

Kommisjonsleder Høybråten: «Vi lykkes bare hvis alle gode krefter hjelper til.»

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Vi har allerede møtt noen tidsvitner og begynt å få inn personlige historier. Det er sterkt og lærerikt å få disse beskrevet. Mange av historiene er fortrengt og skambelagt. Vi ønsker at flere deler sine historier med oss, enten det er skriftlig eller muntlig gjennom lyd og bilde.»

Sitatet er hentet fra en kommentar skrevet av Dagfinn Høybråten, publisert onsdag 28. august i nettmagasinet Sett nordfra.

Les hele kommentaren på settnordfra.no: Sannhets- og forsoningskommisjonen – fornorskningshistorie, tidsvitner og forsoning

Høybråten er leder for Sannhets- og forsoningskommisjonen, som i disse dager går inn i en ny fase i arbeidet.

«Mitt ønske er at rapporten vi leverer høsten 2022 skal heve kunnskapen om fornorskningshistorien og bidra til forsoning og likeverd,» skriver Høybråten i kommentaren på Sett nordfra.