Varis, ravn. Se nederst i saken for hele tegningen. (Piiros: Edith Flåten)

 

I den kvenske skrivestua – inspirasjonsbok for små og store.

 

Agnes Eriksen (red.)

 

(Lengre nede i saken finner du kvensk tekst, og i morgen kan du lese andre del av artikkelen. Her blir det blant annet gåter, småfortellinger og mye annet.)

«Med tanke på denne «sulten» etter noe som er vårt eget, har jeg valgt å gi boka tittelen Hiiri Hiukkahamphaan suolapalat ja vähä muutaki. I den kvenske kulturstua – inspirasjonsbok for små og store.

Navnet Hiiri Hiukkahammas er lånt fra en kvensk formel som ble brukt for å forhindre mus i å ødelegge høystakker. Ordet hiukka betyr at man er sugen på noe godt, gjerne noe salt.

Jeg opplever at mange kvener er som musa Hiiri Hiukkahammas, de er sultne på å få lære noe om vår kvenske kultur. Takket være mange velvillige og tålmodige informanter kan noe av det som finnes der ute, nå gis videre i skriftlig form og slik bevares for ettertiden. Håpet er at disse godbitene ikke skal glemmes, men skal være noe som folk kan smake på og nyte etter ønske.

Men stoffet er ikke samlet inn bare for moro skyld. Det vil forhåpentligvis være et bidrag til å ta tilbake noe av vår glemte kultur og det gamle ordforrådet i strevet med å lære kvensk på nytt. Boka vil ikke minst kunne gi barn som får kvenskundervisning i barnehage og skole informasjon om kvensk kultur.»

Dette er en bruksbok til støtte for leseglede og kvensk kulturkunnskap. Boka har et innhold som gir eksempler på kvensk muntlig tradisjon fra mange kvenske steder, samlet inn på fritida gjennom 30 år. I noen finske arkiver oppbevares beskrivelser av kvensk kultur, blant annet notatene til Jenny og Samuli Paulaharju og Anton Sommerseth fra Skibotn. Disse har vært verdifulle under arbeidet og materiale derfra er tatt med som et komplement, men av plasshensyn blir det bare smakebiter.

Kvensk språk og kultur har lenge hatt dårlige vilkår i Norge. Virkningen fra den lange fornorskningsperioden er det ikke vanskelig å få øye på, både når det gjelder språk og kultur. Med unntak av noen få bygder er det kvenske språket borte som talespråk. Nå har kvenene likevel fått et skriftspråk, det er en økende interesse for kvensk og en mobilisering for å ta igjen noe av det tapte.

Smakebiter fra boken

«Ulli oon täytyny persheen alle.» Pyssyjoki – Børselv

Direkte oversatt betyr munnhellet at floa står opp under rumpa og da står man jo i fare for å drukne. Dette får stå som en brannfakkel som forhåpentligvis får kvener til å skjønne hvor truet kvensk språk og kultur er. Hvis ikke noe gjøres nå så vet vi hva utfallet for kvensk språk og kultur blir.
Innsamlingen av muntlig kvensk tradisjon er et sted å begynne og i denne artikkelen får leseren noen smakebiter. Alle har en mobiltelefon i lomma og kan ta opp det de hører i prat med sambygdinger.

Når noe er borte sier kvenen kanskje «Meni hukkhaan niin ko tina tuhkhaan.» (Den forsvant som tinn i aska.) La ikke kulturen vår få en slik skjebne, men følg dette rådet: «Se joka lusikasta alkkaa, se kauhhaan lopettaa.» (Den som begynner med en skje, slutter med en øse.) «Älä kysy kyyttii, mutta hyppää rekheen» betyr at du ikke må spørre om skyss, men hoppe på sleden. Utfordringen er hermed gitt og jeg håper mange vil gjøre opptak av stort og smått.
Makupalloi kveenikulttuurista
Hiiri Hiukkahammas oon pieni hiiri. Se kaippaa koko aijan jotaki hyvvää, jotaki suolaista ja tullee iloiseksi jopa pienestäki palasta. Vasta raavhaana ymmärsin, että olen niin ko se. Mie kaippaan tietenki makkeita ja jotaki hyvvää kaffin kans, mutta vielä enämen ommaa kulttuurii. Luulen, että usheila kvääniilä oon sama kaipu, het kaippaavat ommaa kulttuurii ja kieltä – tääpänäki. Se oon elämän suola meile.
Lapsena kuulin jonku lorun ja sananlaskun, mutta silloin en tietenkhään ajatellu kirjoittaat mithään. Vasta 80-luvula ymmärsin, että olis hyvä idea kovota suulista tradisuunii. Ja siitä saakka olen kovonu kaikenlaista materiaalii.
En silloin uskonu, että niitä niin paljon ennää löytyis, mutta ajatus oli syntyny ja miksi ei freistata? Kyselin enstä minun vanhiimilta. Het istuthiin tiimoittain minun kans ja muistelthiin, mitä nyt vielä muistethiin.

Pappa sanoi kirjoittanheen jotaki nuorena, mutta niitä paperii oli visshiin tuuli vieny, ei hän koskhaan niitä löytäny. Nyt oon molemat kuolheet ja monet muutki minun informantiista, ja tämä oon nyt kullan arvoinen materiaali minule. Muutoin olisimma menettänheet sen.
Nyt tehen kirjaa tästä materiaalista ja se valmistuu syksylä. Siinä oon monenlaista materiaalii: Lorrui, vähäisen kväänitalosta, koti- ja villielläimistä, linnuista, aijankulusta ja merkkipäivistä, säästä, lukkui ja noitumissii, arvauksii ja paljon muuta sommaa. Ja tietenki hyvvii muisteluksii. Tässä artikkelissa saat esimerkkii monesta eri lajista. En ole kääntäny kaikkii ruijaksi, koska lorrui ei ole niin helppo käänttäät.

Kuulin soman lorun krannityttäreltä, Olsenin Elseltä ja hiljemmin kuulin saman lorun Lemmijovessa. Kaikka alkoi tästä pienestä lorusta ja nyt marjanaikana soppii aloittaat tällä.

Varis, ravn, i ei tegning av Edith Flåten.