Kväänimusikkitreffi Hotin talossa vuona 2018. (Kuva: Liisa Koivulehto) 

 

Omasvuonon komuuni halluu suojela Hotin talon mutta siirtäis naustin.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Hotin talo seisoo Omasvuonossa, Yykeänperän kylän pohjaisreunassa aivan E6-tien yläpuolela. Siihen kuuluu kans rannassa seissoova nausti ja jällit. Talossa ei ole elektrisiteettii eikä juoksevaa vettä. Riikinantikvaari ja fylkinkomuuni meinaavat se oon oikhein hyvä esimerkki 1900-alun kväänitalosta.

Kaikki oon topanu

Ehđotus Hotin talon suojelemisesta tuli pari-kolme vuotta aikkaa.  Omasvuonon komuuni protesteerasi: Se halluu ranthaan industri-alan. Talo ei ole vaarassa mutta nausti oon. Asia oon viipyny siitä lähtiin.

– Koko suojeluplaana oon jäässä. Met emmä tiiä mikä tila nyt oon, Skibotn kvensk-finske forening – Yykeänperän kveeni- ja suomalaisseuran puhheenjohtaaja Leif Bjørnar Seppola sannoo.

Leif Bjørnar Seppola.

– Hotin talon suojelua ehotethiin samhaan aikhaan ko Sapen vanhakoulu ja Törfossi. Net suojelthiin viimi syksynä mutta met tyhä ootama, Seppola harmittellee.

– Eikö naustin saattais siirtää pois, niinko komuuni ehottaa?

– Mie ei oikhein tykkää siitä ajatuksesta. Hotin talo ja nausti oon tärkkee kokonaisuus. Nausti kuuluu talhoon, ihmiset sekä kalastethiin ette viljothiin maata. Se oon ehotettu ette naustin siirettäis Lassinkammin likele, mutta teolisuusalue tulis kuitenki aivan vierheen, Seppola meinaa.

– Se oon sääli. Olema oottanheet jo kolme vuotta emmekä tiiä kunka tämä mennee, hän sannoo.

Naustin kohtalo oon epävarma

Omasvuonon kunnan alaplaanan  «Reguleringsendring av reguleringsplan for Skibotn kai – nord (områderegulering)» jälkhiin rannan tasattais niin ette sinne sais rakenttaat esimerkiksi lohenteuraamislaitoksen ja haminan.

Hotin talon suojeleminen oon plaanassa mutta naustin kohtalo ei ole sikkari.

– Jos naustin ja hieruan suojeltais, industri-alan häytyis rajoittaat ja sen kehittäminen olis vaikkeeta, plaanassa sanothaan.

Plaanassa seissoo ette tääpänä ranttaa oon tasattu 30 da, ja ette uutta ranttaa tasattais melkkein saman verran lissää,  nuoin 25 da. Tasattu alue tulis aivan Lassinkammin likele.

–  Komuunin työ oon topannu nyt sillä ootama geoteknissiin tutkimusten resultaattii, esimerkiksi kunka kauvas merheen saatama täyttäät maata, Joakim Stensrud Nilsen komuunin plaanaosastosta kirjoittaa epostissa.

Assii tullee esile komuunistyyrissä 26. februaarikuuta. Nilsen kirjoittaa ette tämän jälkhiin komuuni ottaa kontaktii fylkin kulttuurinsuojeluviranomaishiin ja het alkkaavat hakemhaan ratkaisuu.

Työpaikat tärkkeemät ko naustin sija

Ordfööreri Geir Varvik (H) meinaa ette suurempi  industri-ala oon komuunile tärkkeempi ko ette vanhaa nausti jäis omale paikale.

– Tämä oon hyvin helppo ratkaista ko siirämä naustin ja jällit. Sole mikhään konflikti, Varvik sannoo.

– Met halluuma tasata rannan ja hieruan niin ette saama ihmisille työpaikkoi. Ei ole hyvä ette työikäiset omasvuonolaiset muuttaavat muuvale työn pörhään – samala ko komuunin väki vanhenee. Komuunistyyri päätti plaanan yksimielisesti, Varvik muistelee.

– Entä ko industri-ala tulis aivan Lassinkammin vierheen? Eikö se ole ikävä?

–  Met häymä ajatella komuunin parasta ja omaa väkeä enämen ko vierhaita jokka viivythään Lassinkammissa tyhä vähän aikkaa, Varvik sannoo.