Minekutteren «Thorleif 1». Foto: Nordnorsk Magasin.

 

Nordnorsk Magasin har kommet ut i 40 år. Redaktøren håper det blir mange flere.

– Ja, vi skriver om alt det som befinner seg i nord – det kan være samisk, kvensk eller norsk – bare det finnes i Nord Norge eller i våre nordlige områder – Norkalotten, sier redaktør i Nordnorsk Magasin, Hilde Kat. Eriksen.

Fordanskingspolitikk
Eriksen forteller at i den nyeste utgaven av Nordnorsk Magasin skriver Beate Heide om fordanskingspolitikken.
– Søren Hans Lynge var et av mange barn som ble sendt fra Grønland til Danmark som en del av fordanskingspolitikken. Fra 1961 til 1976 ble 1615 grønlandske barn helt ned i niårsalderen sendt på skoleopphold til Danmark. Der skulle de bo hos fosterfamilier i ett år, mens de tilegnet seg dansk språk og kultur som de skulle bringe med seg tilbake til Grønland, forteller skribent og forfatter Beate Heide.

Nordnorsk Magasin nr. 2, 2018.

Jubileumsår
I førti år, siden 1978, har Nordnorsk Magasin kommet ut på Stonglandseidet på Sør-Senja. Magasinet er et uavhengig og selveid tidsskrift som skriver om Nord-Norge og andre nordlige strøk, med vekt på historie og samtid, natur og kultur, kunst og litteratur.
Eriksen tok over som redaktør etter sin far Hans Christian Eriksen i 2005.
– Det er ikke lukrativt å drive et kulturtidsskrift i Norge og vi håper vi klarer å fortsette med våre utgivelser. Akkurat nå tenker et kvartal om gangen, og håper å få økt inntjening per utgivelse, medgir Eriksen.
Magasinet har fire utgaver pr år og et opplag på 1800 eksemplarer.

Lokal historie
I den nyeste utgaven av Nordnorsk Magasin skriver lokalhistoriker Johan I. Borgos om mineryddinga i Vesterålen etter 2. verdenskrig, og han lar Inge Eberg Johansen og Eiliv Pettersen bidra med øyenvitneskildringer.
– Minekutterne gjorde en formidabel jobb, skriver Borgos. De første to-tre årene etter krigen klarte de å ta knekken på rundt tolv tusen miner, og tallet økte seinere.

Konfirmasjonstid
Mai er også konfirmasjonstid. Dette var langt viktigere for ungdommene for 100 år siden enn det er i dag. I reportasjen «Konfirmasjon anno 2017» har frilansjournalist Liv Karin Edvardsen besøkt Gunn Horsevik på Grytøya. Gunn har arvet ei eske med konfirmasjonskort etter bestemora Klara Agnete Kristiansen (1901–1967). De hundre år gamle kortene er et vakkert minne fra ei tid da konfirmasjonen var et viktig overgangsritual fra barn til voksen.

I skyggen av bestselgere
I denne utgaven er litteraturkritikken knytta til prosjektet «Kva skjer utanfor lyskastarane». Der leter vi etter litteratur som havner i skyggen av bestselgere, vi ser blant annet på kvaliteten på litteratur som gis ut på småforlag, og om det er noen landsdelstrekk ved den litteraturen vi anmelder. Stiftelsen Fritt Ord støtter prosjektet, forteller Eriksen.