Kommisjonsleder Dagfinn Høyrbråten skal selv lede Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte 6. februar. (Foto: Sannhets- og forsoningskommisjonen)

 

Sannhets- og forsoningskommisjonens avholder høringsmøte som et ledd i å forankre deres arbeid i berørte miljøer, og for å gi berørte parter mulighet til å komme med synspunkter på hva forsoning kan innebære i vårt samfunn.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Sannhets- og forsoningskommisjonen er i ferd med å avslutte arbeidet med historisk kartlegging, oversikten av konsekvenser og innsamlingen av personlige historier fra kvener, norskfinner, samer og skogfinner. I månedene framover vil kommisjonen utarbeide sine vurderinger, konklusjoner og aktuelle tiltak, før de avgir sin rapport til Stortinget den 1. juni 2023.

Ber om synspunkter og forslag

Det er også i den forbindelse Sannhets- og forsoningskommisjonen avholder høringsmøte 6. mars kl. 10.00 til 16.00 i Stortingets lokaler i Oslo.

Høringen er et ledd i å forankre kommisjonens arbeid i berørte miljøer, og for å gi berørte parter mulighet til å komme med synspunkter på hva forsoning kan innebære i vårt samfunn.

Kommisjonen ber særskilt om synspunkter på hva en forsoningsprosess bør inneholde for å få til en forsoning i samfunnet i kjølvannet av fornorskingspolitikk og urett.

Kommisjonen ber videre om aktuelle forslag til tiltak for forsoning.

Krever påmelding

Offentlige organ, organisasjoner, foreninger og institusjoner som representerer berørte miljø kan melde seg på, og begrunne deltakelsen i påmeldingen. Privatpersoner kan ikke møte på høringsmøtet. Påmeldingsfrist er satt til 15. februar.

Klikk her for mer informasjon og påmeldingsskjema

Høringen er offentlig og vil bli streamet, og vil i etterkant være tilgjengelig på kommisjonens YouTube-kanal.