Statsråd Linda Hofstad Helleland la fredag fram ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

− Vi skal fortsette det viktige arbeidet med å styrke og utvikle nasjonale minoriteters språk, kultur og samfunnsliv i Norge, sier Linda Hofstad Helleland om den nye stortingsmeldinga.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Det er 20 år siden forrige stortingsmelding om nasjonale minoriteter. Den nye meldingen forteller hvordan regjeringen vil arbeide videre for å styrke og utvikle politikken på feltet.

− Politikken overfor nasjonale minoriteter favner bredt. Det handler om oppreising for tidligere tiders politikk, språk, opplæring og utdanning, kultur, kulturminner og tiltak for å motvirke antisemittisme, rasisme og diskriminering. I tillegg handler det om minoritetenes deltakelse i samfunnet og, på noen områder, også levekår. Innsatsen på alle disse områdene utgjør regjeringens helhetlige politikk overfor nasjonale minoriteter, sier  distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

Positiv utvikling

De nasjonale minoritetenes organisasjoner har kommet med innspill til politikken under arbeidet med stortingsmeldingen. Statsråden har hatt møter med unge representanter for minoritetene, som har fortalt hva de mener det er viktig at regjeringen satser på videre.

− Det har vært en positiv utvikling i politikken de siste årene. Bevilgningene til nasjonale minoriteter har økt, og de fleste minoritetene har utviklet sterke organisasjoner. Med tilsagn om midler til bygging av nytt skogfinsk museum, vil alle minoritetene ha museer eller kultursentre, sier Helleland.

Selv om mye er positivt, viser stortingsmeldingen at det fortsatt er nødvendig med egne tiltak for å sikre at minoritetene kan bevare og utvikle språkene og kulturen sin framover. Det er også behov for mer kunnskap om nasjonale minoriteter i forvaltningen og samfunnet generelt.