Går det svenske forslaget gjennom, kan det bli mer å gjøre for dem som kan mye om nasjonale minoriteter. At offentlig ansatte må en tur innom skolebenken er kun ett av hele 81 ulike forslag for å redde blant andre meänkieli. Bildet er for øvrig fra et språkkurs i kvensk, holdt ved Halti kvenkultursenter IKS. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

I Sverige skal meänkieli reddes, koste hva det koste vil.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Flere titalls millioner kroner anslås det at prislappen vil ende på, for det svenske handlingsprogrammet som skal bidra til å redde fire av landets nasjonale minoritetsspråk. Disse er meänkieli, finsk, jiddisch og rom.

– Mener man alvor med at disse språkene skal overleve, må man agere og være forberedt på å tilføre ressurser, sier Anna Gezelius fra Institutt for språk og folkeminne, som arbeider fram programmet på oppdrag av den svenske regjeringen.

Blant forslagene som skal redde minoritetsspråkene – det er tale om ei liste på hele 81 forslag – finner vi ønsker om å innføre en obligatorisk utdanning om de nasjonale minoritetene for alle ansatte i det offentlige. På lista finner vi også et forslag om statlig støtte for å starte førskoler og skoleklasser i de enkelte språkene. Det er Instituttet selv som har utarbeidet lista, meldes minoritet.se.

Handlingsprogrammet endte i en rapport på hele 134 sider. (Foto: Isof)

«Det er i synet på sine minoriteter at et samfunns demokratiske modenhet framstår som klarest», sier Martin Sundin, han er generaldirektør for instituttet. Etter lang tids forsømmelse har den juridiske beskyttelsen for de nasjonale minoritetene de siste tiårene blitt suksessivt forsterket i Sverige, peker han på, men framtidsutsiktene som levende språk er stadig bekymringsfull.

«Revitaliseringen av språkene ligger til grunn for hele minoritetspolitikken», uttaler han i forbindelse med handlingsprogrammet. Vi tar med at Sametinget har fått tilsvarende oppdrag for de samiske språkene, slik at dette aktuelle programmet altså omfatter de øvrige fire av fem nasjonale minoriteter.

De 81 forslagene finnes i et dokument på hele 134 sider, og her er lenken:

Sveriges handlingsprogram for å redde blant annet meänkieli