Omslagsillustrasjon laget av Jenny Løvlie for Varanger årbok. Oppstigende sol over barn på munter vandring. (Coverfoto)

 

Tykk og solid lokallitteratur om året vi har bak oss.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Med hele 530 sider er Varangers årbok for 2021 blant de tykkeste årbøkene vi har bladd i. Her fins det uvanlig mye lesestoff for den interesserte, samtidig som bilderedaktør Sigrid Skarstein har bidratt til et raust visuelt inntrykk. Gammelt og nytt, svart-hvitt og farge, bildebruken er utstrakt. Som på side 357, som viser en collage av seks bilder tatt i 1960-årene, de foreviger sorgløs ungdom på dansegulvet og i andre festlige sammenhenger. Her er det bare å bla og kanskje kjenne seg igjen også i det ytre, kan det konkluderes.

Kompakt format og mange sider, boken er likevel så variert og rikt illustrert at den frister til lesning.

Det var 1. desember i fjor at utgiver i en epost gjorde oss oppmerksom på boken, som senere landet på bordet vårt. Bak verket står Sør-Varanger historielag, Vadsø historielag og Vardøhus museumsfestning, for øvrig årbok-årgang nummer 41 i rekken.

At artikkelredaktøren heter Trygg Jakola, burde borge for noe kvensk innhold. Og rett nok, boka har blant annet en artikkel om etableringen av ei lokal kvenforening, skrevet av Astrid Ballo. «Kvensk organisering – Nord-Varanger kvenforening», heter artikkelen, du finner den fordelt på ti sider mellom artikkelen «Steilneset minnested – hvordan ble det til?» og «Fugl føniks», et dikt på to vers av Hallgeir Fredriksen. Vi tar med det andre verset, fordi det peker så fint i samme retning som barna på bokens omslag:

blodstenka sveitte fryktramma tårer
alt senka i fortidas grav
nye spor vart sette i bygd og by
ikring levde vilje, styrke og handlekraft
– Varanger har ferten av framtida no

Årbok 2020 handlet om nye tider i Varanger, et tema 21-utgaven altså tar videre:

«Vi får blant annet lese om omstillinger i Sør-Varanger, om forfølgelse av partisanene langt inn i «vår tid», om tekniske nyvinninger som tas i bruk, om dansemoro og om kvensk bevisstgjøring», skriver artikkelredaktøren i forordet.

Thor Robertsen fra Vardø, kjent blant annet som redaktør for boken Jäämeren suomalaistet/Den finske arven, er å se i redaksjonsutvalget bak «Inn i vår tid.» De øvrige er Svavar Bjørnsson fra samme bygd, Frøydis Betten og Ingvild Marie Bjørnå Pettersen fra Nesseby, samt Trond Hansen og Knut Wisløff fra Sør-Varanger.

Boken har også kvensk tema. Som Astrid Ballos artikkel om lokal kvensk organisering. (Sidefoto)