Sannhets- og forsoningskommisjonen gjør seg klar for nok et viktig møte. (Foto: Sannhets- og forsoningskommisjonen)

 

NKF utfordres på spørsmålet om hvilken samfunnsutvikling som er ønskelig for kvenene og det kvenske.

 

Ingrid Aslaksen
ingrid@ruijan-kaiku.no

 

Med en rapport som overleveres Stortinget innen 1. juni neste år, er det nå temmelig nøyaktig sju måneder igjen av Sannhetskommisjonens arbeid. Likevel har de ennå møter igjen, kan vi lese av kommisjonens hjemmeside hos UiT, Norges arktiske universitet.

Denne gangen er det Norske kveners forbund, Ruijan kvääniliitto som skal få sagt sitt. Det framgår at forbundet hovedsakelig er invitert inn fordi kommisjonen ønsker å høre hva kvenene tenker. Og ikke minst hvilken samfunnsutvikling som er ønskelig fra kvensk hold.

«Sannhets- og forsoningskommisjonen har invitert Norske kveners forbund til et innspillsmøte om tiltak for et mer forsonet samfunn. Kommisjonen ønsker å lytte til hvilken samfunnsutvikling kvenene ønsker», framgår det av møteinformasjonen.

Vi tar med at det aktuelle innspillsmøtet holdes i Tromsø den 4. november klokken 13.00, og at kommisjonens overordnete hensikt er å komme fram til tiltak som kan motvirke fornorskningen, og medvirke til forsoning. Den 14. desember skal de for øvrig ha nok et møte, denne gangen som et ordinært kommisjonsmøte som ikke er åpent for publikum. Det møtet holdes i Oslo.