Anstein Mikkelsen er filmskaper fra Lakselv, i mange år har han gjort en særskilt innsats for den kvenske kulturen. (Foto: Siivet as)

 

«Hans rike produksjon favner alle målgrupper i samfunnet, fra den historieinteresserte voksne, til barn og unge i alle aldre» (se nederst i saken for kvensk tekst).

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Fotograf, filmskaper og forfatter Anstein Mikkelsen, er tildelt fylkeskulturprisen 2022», heter det i ei pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Anstein Mikkelsen har en enormt imponerende karriere bak seg, både som filmskaper og forfatter, men også som samler av et stort dokumentasjonsmateriale som har betydning for den kvenske kulturarven, uttaler fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp), i anledning tildelingen.

Mikkelsen har vært aktiv med filmproduksjon siden 80-tallet, og er fortsatt aktiv i dag. Hans dokumentarfilm “Oldemors lue” mottok nylig pris for “beste lange dokumentarfilm” under filmfestivalen ImagiNATIVE i Toronto, Canada, og har under pandemien produsert klart hele fem nye filmer under han egen serie “Kvenske filmer”. Flere av filmene ligger ute i NRK-spilleren.

Anstein Mikkelsen har også hatt stor betydning for å synliggjøre den samiske og nordnorske kulturarven, ved siden av den kvenske.

– Anstein Mikkelsen har gjennom sin gjerning vært en fantastisk ambassadør for hele vår nordlige kulturarv, og tre stammers møte. Han er en flott og verdig mottager av fylkeskulturprisen, avslutter fylkesråd Ronald Wærnes (Sp).

Fylkeskulturprisen har som formål å gi honnør og anerkjennelse til en skapende eller utøvende kunstner, eller andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en særlig innsats for eller i kulturlivet i Troms og Finnmark. Vi tar også med at prisen ble offisielt delt ut klokken 12 i dag onsdag 14. desember, og at den er på kroner 20 000.

Les også om fjorårets vinner: Kristin vant prisen

Her er teksten fra fylkeskommunen på kvensk:

Vuoen fylkinkulttuuripalkinon jajethaan Anstein Mikkelsenile

Fotograaffi, filmintekkiijä ja kirjailiija Anstein Mikkelsenile jajethaan fylkinkulttuuripalkinon 2022

– Anstein Mikkelsenilä oon valttaavan vaikuttaava karriääri hänen takana, sekä filmintekkiijännä ja kirjailiijana, mutta kans ko hän oon kovonu suuren dokumentasuunimateriaalin jolla oon merkitys kväänikulttuuriperinölle, sannoo ökonomiin ja kulttuurin fylkinneuvos Ronald Wærnes (Sp) jakamisen yhtheyessä.

Mikkelsen oon ollu aktiivinen filmiproduksuunin kans 80-luvulta saakka, ja oon jatkuuvasti aktiivinen tääpänä. Hänen dokumentaarifilmi ”Oldemors lue” otti vasthaan ”parhaan pitkän dokumentaarifilmin” palkinon Torontossa, Kanadassa filmifestivaalila ImagiNATIVE, ja hän oon pandemiin aikana produseeranu viisi kokonhaista filmii hänen omassa filmisarjassa ”Kvenske filmer”. Monet filmit oon framila NRK-pellaajassa.Anstein Mikkelsenilä oon kans ollu suuri merkitys tehhä näkkyyväksi saamelaista ja pohjaisnorjalaista kulttuuriperinttöö, kväänin lisäksi.

– Anstein Mikkelsen oon hänen tevon kautta ollu fantastinen ambassadööri koko meän pohjaiselle kulttuuriperinölle, ja kolmen kansan kohtaamisele. Hän oon hyvä ja arvokas kulttuuripalkinon vasthaanottaaja, lopettaa fylkinneuvos Ronald Wærnes (Sp).

Kulttuuripalkinon mooli oon anttaat kunniaa ja tunnustusta luovale tahi esittäävääle kynstnerille, tahi muile jokka taitheelisela tahi kulttuurisela toimela oon tehny eriliikaisen satsauksen Tromssan ja Finmarkun kulttuurielämän etheen tahi sen sisälä. Palkinto oon 20.000 kruunuu.