Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen håper Grete Alise Monsen og NKF kommer med forslag om hvordan en kan øke rekrutteringa på kvenskutdanningene. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen håper Grete Alise Monsen og NKF kommer med forslag om hvordan en kan øke rekrutteringa på kvenskutdanningene. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier han gjerne tar i mot forslag til hvordan en kan en øke rekrutteringa av lærere og barnehagelærere med kompetanse innen kvensk.

Da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte campus Alta ved Universitetet i Tromsø sist fredag, benyttet Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto ved Grete Alise Monsen anledningen til å spørre statsråden om sikring av kvensk utdanning.

 

Viktig å beholde utdanning innen kvensk

På spørsmål om hvordan statsråden og departementet vil sikre små utdanninger, som for eksempel kvensk kultur og språkopplæring, i framtiden, fortalte han at generelt har universiteter og høyskoler i dag stor frihet og autonomi til å prioritere fag og fagområder, og hva de skal opprette og legge ned. Samtidig påpekte han at det finnes fag som Norge som nasjon må ha, og som en har et nasjonalt ansvar for.

– Det kan være både for eksempel fag som berører nasjonale minoriteter, men også språkfag, sa statsråden.

 

Koordinering er viktig

Videre sa han at det er viktig med en nasjonal koordinering og styrking av fagmiljøene på bestemte institusjoner som har nasjonalt ansvar for disse små fagene.

– Veldig enkelt så betyr det at det er ikke aktuelt, selv om en institusjon skulle ønske det, å legge ned visse type fag. Som en nasjon så kan vi ikke godta det. Nå vet ikke jeg hvor mange institusjoner vi har i dag som har fagområder som berører den kvenske minoriteten, men det er den overordna innfallsvinkelen på det, sa Røe Isaksen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen holdt innlegg på Norges Arktiske Universitet, Campus Alta, sist fredag. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen holdt innlegg på Norges Arktiske Universitet, Campus Alta, sist fredag. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Sliter med rekrutteringa

NKFs representant spurte også om hvordan man kan sikre det nødvendige antall lærere og barnehagelærere som er nødvendig for revitalisering av kvensk språk.

– Når det gjelder lærere og barnehagelærere innen kvensk så er det igjen ikke noe jeg på stående fot har detaljert kunnskap om, men jeg kan tenke meg at en av utfordringene er rekruttering. Det har en også slitt med for andre språkminoriteter i Norge, tiltross for at en i og for seg har virkemidler på plass. Så kan en diskutere om det kunne vært mer penger i potten eller flere virkemidler, men vi sliter rett og slett med rekrutteringa, svarte han og dro fram et eksempel innen samisk.

– Her ser vi at vi sliter med rekrutteringa på videreutdanninga, og vi har måttet opprettholde fag selv om det er veldig få søkere. Ved andre typer utdanninger ville vi nok lagt ned tilbudet på grunn av søkermangelen, men fordi dette er viktige fag så opprettholdes tilbudet, sa han.

 

Kom med forslag!

Kunnskapsministeren valgte å sende ballen tilbake til kvenene og NKF om hvordan en skal få flere søkere på utdanningene innen kvensk språk og kultur.

– Hva skal vi gjøre med dette? Det er vanskelig! Så jeg tror det beste svaret må være at hvis dere har forslag for hvordan man kan øke rekrutteringen, for eksempel for å få flere barnehagelærere med kompetanse innen kvensk språk og kultur, så hører vi gjerne om det, avsluttet han før han ga epostadressen sin til NKF-representanten, og oppfordret kvenene til å komme med konkrete forslag.