Også 2015 har bydd på både oppturer og nedturer for kvenene. Vi har fått framgang i en del viktige saker, i andre saker har vi mer stått på stedet hvil, mens vi vel også har opplevd ”et skritt tilbake” i noen saker.

For Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto er det handlingsprogrammet som ble vedtatt på det siste landsmøtet som man skal jobbe etter. Her er det saker som har et mer langsiktig perspektiv, men andre mer handler om å få et resultat fort.

Både i 2014 og i år har revitalisering av det kvenske språket vært viktig. På slutten av 2014 fikk kravet om en oppgradering av kvensk til nivå tre i det europeiske språkcharteret bra oppbacking i flere politiske fora. Vi har fulgt opp saka både overfor politikere, institusjoner og andre. Det mangler ikke på forståelse, men det synes som om vegen fra forståelse til handling er lang, men vi kan ikke miste motet. Sist helg fikk vi en gledelig melding om at Venstres sentralstyre har vedtatt at kvensk må oppgraderes. Vi har også frontet saka ved at vi ber om at det må utarbeides et handlingsprogram for styrking og revitalisering av kvensk. I alle fall innebærer språksaka at her må alle stå på.

Når det gjelder de materielle og de immaterielle kulturminnene kan vi glede oss over at Ruija Museum i Vadsø er i ferd med å flytte inn i flotte lokaler, vi gleder oss over flotte festivaler i Nord-Troms og Børselv og vi har fått en god dialog med Norske Folkemuseum om kvenske kulturminner. Men også på det her området har det vært nedturer; tjæremila i Alta har vært i fokus det siste halvåret. Vi har protestert både mot saksbehandlinga av denne saka, og om plasseringa av tranformatorstasjon på dette kvenske kulturminnet. Vår klage er nå til behandling i Olje- og Energidepartementet.

I mange år har vi kvener vært frustrerte over den minimale sendetid som NRK har på kvensk eller finsk. Vi har nå i alle fall fått en god dialog med NRK om saka, og vi er spente på den videre

utviklingen. Et løft for kvensk i kringkastingen vil ikke minst være viktig for styrking og revitalisering av språket.

På den gledelige side må vi også nevne etablering av en nasjonal kvensk bibliotektjeneste. Forprosjektet er i ferd med å avsluttes, og man håper å gå over til selve prosjektperioden. Dette betyr en styrking av kunnskapen om kvener og av kvensk språk.

I løpet av året er samarbeidet med Svenske Tornedalers Riksforbund og med Kvenlandsforbundet blitt styrket. Vårt landsstyre har gitt forbundsstyret klarsignal til å gå videre med samarbeidet ved at man legger til grunn en felles politisk plattform. En av de viktige sakene som har vært drøftet er spørsmålet om urfolkstatus for kvenene. Vi legger opp til at saka kommer opp på vårt landsmøte i april, og vi vil med det første sende saka ut til lokallaga for at den skal få en grundig behandling på lokallagsnivået før landsmøtebehandlinga.

Vi gleder oss over aktiviteten i Kveeninuoret. You Tube-innslaget ”Være en kven” som kom andre juledag i fjor er blitt en snakkis, og våre to kvenske loser har besøk videregående skoler i Nord-Troms og Finnmark der de har fortale om kvenene. Det har vært en suksess! 

Noen feiringer har det også vært i år. Ruijan Kaiku hadde 20års jubileum i høst, og vi ser at fremtidens kvenavis holder på å ta form med økt satsing på nett og flere dagsaktuelle saker. Kvenfolkets dag, 16. mars, ble markert flere steder i år enn i fjor, og I Børselv ble Terje Aronsen utnevnt til ridder av første klasse av St Olavs orden – en stor dag for Terje og for oss kvener!

Kort oppsummert har det vært et år med masse aktivitet, og ikke minst i alle lokallag rundtomkring! Det gjøres en fantastisk jobb hver dag i kven-Norge, for kvensk språk og kultur, og for fremtiden. Kväänit tullevaisuutheen!

Hyvvää joulua ja onnelista uutta  vuotta teile kaikile!!

 

Hilja Huru ja Trygg Jakola, Ruijan Kveeniliitto