Hilja Huru, leder av Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Hilja Huru, leder av Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

 

Hilja Huru krysser fingrene for at Finnmark Fylkeskommune vil støtte oppgradering av kvensk språk.

Finnmark Fylkeskommune skal den 30. oktober diskutere om de skal støtte kvenene i kampen om å oppgradere kvensk språk fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk.
–Dette er kjempebra! Veldig gledelig at saken endelig kommer opp til behandling, sier leder i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto Hilja Huru.

Fylkesrådsmannen sier ja
I saksframlegget skriver fylkesrådsmannen at det på bakgrunn av det kvenske språkets historiske tilknytning til Finnmark er både nødvendig og naturlig at Finnmark fylkeskommune sammen med andre relevante aktører støtter oppropet om statusheving av kvensk språk fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk.
–Slik fylkesrådmannen ser det vil en slik oppgradering bidra til å sikre utviklingen og bevaringen av språket på en helhetlig måte gjennom nasjonale kanaler. Dette vil i sin tur bidra til å sikre lik utvikling for kvensk språk i alle kommuner hvor det snakkes kvensk, står de i sakpairene, sammen med enn innstilling om å støtte oppgradering av kvensk til nivå III, med en forutsetning at statlige myndigheter overfører midler til fylkeskommunene ved en oppgradering.
–Nå krysser vi fingrenen for at innstillingen går igjennom, sier Huru.

Underskriftskampanje
Saken taes opp i fylkestinget etter at over 600 personer signerte et opprop på nettstedet for innbyggerinitiativ minsak.no hvor de ønsket at fylkestinget skulle støtte heving av kvensk språk til nivå III.
Et tilsvarende opprop ble laget for Troms, og saken planlegges å taes opp i Troms fylkesting i desembermøtet.
Til nå har kommunestyrene i Alta, Porsanger, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen sagt at de støtter heving av kvensk til nivå III