Det nyopprettede Ungdommens distriktspanel består av ti ungdommer fra like mange fylker. Fredag 17. januar møtte de statsminister Erna Solberg og statsråd Monica Mæland. Ungdommene skal gi regjeringen råd om fremtidens distriktspolitikk. (Foto: KMD)

 

 

Skal bidra til å forme fremtidens distriktspolitikk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Våren 2021 skal de gi regjeringen ti råd til fremtidens distriktspolitikk,» heter det i ei pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Saken gjelder det nyopprettede Ungdommens distriktspanel, bestående av ti ungdommer fra hvert sitt fylke, fra Båtsfjord i nord til Søgne i sør. Fredag møttes de for aller første gang, verken på kafé eller andre steder, men hjemme hos statsminister Erna Solberg. Også statsråd Monica Mæland var med på møtet med ungdomspanelet, der målet er å høste gode råd for en fremtidig distriktspolitikk.

«Det er ungdommene som skal lede Norge i fremtiden, og disse ungdommene vet hvordan det er å vokse opp i distriktene. Jeg er helt sikker på at de har gode råd å gi oss, og jeg ser frem til å bli utfordret,» melder statsminister Erna Solberg i sakens anledning. Ungdomspanelet er for øvrig kun ett av flere tiltak, alle lansert i forbindelse med stortingsmeldingen «Levende lokalsamfunn for fremtiden.»

«Mange lokalsamfunn opplever at unge som flytter ut for å skaffe seg utdanning aldri kommer tilbake igjen. Det gjør det vanskelig å opprettholde gode, lokale velferdstilbud i fremtiden. Vi har derfor bedt om råd fra de unge når vi nå skal utforme politikken. Jeg er spent på hvilke råd de vil gi oss, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.»

På forhånd ble det gjennomført en rekrutteringskampanje, der 105 ungdommer meldte sin interesse for å sitte i panelet. De ti utvalgte har vært gjennom en intervjurunde, og paneldeltaker Trym Talgø Olsen sier i pressemeldingen dette:
«Jeg elsker hjemstedet mitt Egersund, men også her ser jeg et voksende problem med at menneskene rundt meg bare blir eldre og eldre, og at unge velger å reise bort.»

Marthe Øijord sier hun vil delta i ungdomspanelet fordi hun vil gjøre en forskjell for ungdom som bor i distriktene.
«Jeg bor i en liten bygd på Helgelandskysten og ser hvor viktig det er med distriktene. Jeg utdanner meg også innenfor fiskeri- og havbruksnæringen og ser hvor viktig det er at slike jobber blir tatt på alvor, for slike jobber har vi kun i distriktet.»

Ungdomspanelet skal samles flere ganger i regi av Distriktssenteret, og vil samarbeide tett med de kommunale og fylkeskommunale ungdomsrådene. I tillegg vil de rundt 90 ungdommene som også søkte seg til panelet, men ikke fikk plass, få mulighet til å bidra til panelets arbeid som regionale ressurspersoner.

Vi tar med navnene på de ti paneldeltakerne: Tobias Eriksen (16), Båtsfjord, Troms og Finnmark. Marthe Øijord (16), Meløy, Nordland. Kenneth Tømmermo Reitan (19), Røyrvik, Trøndelag. Nikola Bileska (14), Averøy, Møre og Romsdal. Hans Christian Knudsen (19), Sogndal, Vestlandet. Trym Talgø Olsen (17), Eigersund, Rogaland. Siri Heimdal Knudsen (15), Søgne i Agder. Anne Snarteland (23), Fyresdal i Vestfold og Telemark. Cecilie Skrindo (17), Ål i Viken. Sofie Persdatter Sangnæs (22), Gran, Innlandet.