Talvi Koutokeinossa. (Illustrašuuni-/arkiivikuva: Altaposten)

 

I juli i fjor ba Språkrådet finnmarkskommunene Karasjok og Kautokeino om å gjennomføre høring i kvenske navnesaker.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

«Karasjok kommune beklager lang svartid. Saken vil nå bli behandlet.»

Dette skrev Karasjok kommune i et brev til Språkrådet, som Ruijan Kaiku har fått innsyn i, i slutten av november i fjor. Dette som et svar på en purring fra Språkrådet fra slutten av oktober, der de purret på en henvendelse gjort i begynnelsen av juli.

I purringen framgår det at Språkrådet i sin første henvendelse hadde gitt tilrådninger om kvenske navn på tettstedet Karasjok og elva Kárášjohka. De ba også kommunen gjennomføre høring i navnesaka, men hadde altså ikke mottatt noe svar idet purringen ble sendt.

Tilsvarende sak

En tilsvarende purring ble sendt – samme dag – til Kautokeino kommune, som heller ikke hadde besvart en henvendelse fra begynnelsen av juli med foreløpige tilrådinger om kvenske navn, denne gangen på tettstedet Kautokeino og elva Kárášjohka, der man har tilrådd henholdsvis Koutokeino og Kaarasjoki.

Også her ba Språkrådet om at kommunen skulle gjennomføre høring.

I skrivet heter det at «Kautokeino kommune skal nå kunngjøre i lokale media at det er reist navnesak, slik at lokale organisasjoner og personer med tilknytning til stedsnavnet får høve til å uttale seg. Kommunen sjøl har også rett til å uttale seg om navn der det er Kartverket som er vedtaksorgan. Dette gjelder elvenavnet i denne saken, ettersom Kartverket er vedtaksorgan for navn på naturobjekter.»

Kommunen er selv vedtaksorgan for navn på tettsteder, og har derfor ikke uttalerett om tettstednavnet.

Svarer ikke

For et par uker siden gjorde Ruijan Kaiku en henvendelse til teknisk enhet i Karasjok kommune, for å høre om saka var blitt behandlet og hva man hadde kommet fram til.

I skrivende stund har kommunen ikke besvart vår henvendelse, men Sanja Kubat, planlegger ved teknisk enhet i Karasjok kommune, sier per telefon 9. april at Ruijan Kaiku vil få svar så snart hun får sett på saken.

Samtidig med henvendelsen til Karasjok kommune gjorde vi en henvendelse til Språkrådet, for å høre om de hadde fått svar fra Karasjok eller Kautokeino. Det hadde de ikke, ni måneder etter opprinnelig henvendelse, kunne seniorrådgiver Pål Kristian Eriksen bekrefte:

– Det er ingenting nytt i disse navnesakene, sier Eriksen.