Ordfører i Salangen kommune Sigrun Wiggen Prestbakmo. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Ordføreren setter pris på at et kvensk kulturminne nå blir tatt vare på i hennes kommune.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Ordfører i Salangen kommune, Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp), var til stede under fredningsmarkeringen av Fjellstad gård/Fjelstadin maanpruuki i bygda Bekkebotn sist lørdag, og stod oppført som første taler i programmet. Dagen var naturligvis også preget av den tragiske hendelsen ved London pub i Oslo natten før, noe Prestbakmo ikke lot gå upåaktet hen.

– Salangen kommune er en kommune som er stolt av det mangfoldet vi har, og den kvenske befolkningen representerer historisk dette mangfoldet. Vi blir stadig påminnet verdien av både å jobbe for- og forvalte mangfoldet. Senest nattens hendelser i Oslo minner oss på det, sa Prestbakmo i talen foran de mange frammøtte på Fjeldstad gård.

– Tusen takk til deg, Hans, for muligheten for at vi alle får delta på dette arrangementet, og ikke minst din evne til å bringe historien videre og legge til rette for lærdom for nye generasjoner, sa ordføreren til gårdseier Hans Enok Fjeldstad.

Vellykket fredningsmarkering i Salangen

Salangen kommune har like i overkant av 2 000 innbyggere, og i bygda Bekkebotn bor det et tjuetalls mennesker. På fredningsmarkeringen var det om lag 150 besøkende. Ruijan Kaiku fikk Prestbakmo i tale etter at den offisielle delen av programmet var slutt. Hun var fornøyd med både arrangementet og oppmøtet, og satte pris på at et kvensk kulturminne nå blir tatt vare på i hennes kommune.

– Det var et veldig godt organisert og godt besøkt arrangement. Det var nok overraskende for riksantikvaren og fylkeskommunen, men salangsværinger stiller når det er fest. Vi er veldig takknemlig for at fylkeskommunen sørget for at dette kom på plass.

– Hva tenker ordføreren om at dette er det første kvenske kulturminnet som er fredet i Sør-Troms?

– Museumsmessig hører dette området til Sør-Troms, men ligger egentlig i Midt-Troms-regionen. Dette er uansett det mest sørlige fredede kvenske kulturminnet, og det er jo artig og litt overraskende at dette er det første i vår del av fylket, sier Prestbakmo.

Stolthet, engasjement og synlighet

– Er det sånn at det bor kvener i dette området og er folk klar over dette?

– Vi er stolte av at vi også kan skryte av historien som er knyttet til «tre stammers møte», det er nok mange av kvensk avstamning som bor i vårt område og i Salangen kommune. Nå er det sånn at den samiske historia og den samiske befolkningen har nok kanskje kommet enda mer fram i lyset de tjuefire årene jeg har bodd her, men det er spennende å se at man løfter fram kvenske kulturminner. Man med å bygge både stolthet, engasjement og synlighet knyttet til den delen av befolkningen, sier hun.

– Jeg var klar over at de som etablerte seg på Fjeldstad gård var av kvensk avstamning, og det har sammenheng med at bygda Bekkebotn er veldig flink til å beskrive og fortelle om sin historie. Det at riksantikvaren velger å bruke ressurser, sammen med fylkeskommunen, på å frede et kulturminne i Salangen er en begivenhet i seg selv. Det er selvfølgelig litt spesielt, spennende og artig at det er et kvensk kulturminne som blir fredet her, sier ordføreren.


Fjeldstad gård ligger idyllisk til, et godt stykke fra «allfarvei», ved foten av Rundfjellet i Bekkebotn i Salangen kommune. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

Prestbakmo, som opprinnelig er fra Børsa i Trøndelag, tok over ordførerkjedet i Salangen kommune i januar 2014. Vervet overtok hun fra sin ektemann, Ivar B. Prestbakmo, en hendelse som trolig er landets første av sitt slag. Etter over åtte år i ordførerstolen var dette første gang hun har vært med på en fredningsmarkering i kommunen.

– Det er nok ikke slik at man auser ut ressurser, men vi ser ikke mørkt på at fylkeskommunen og riksantikvaren velger å bruke sine ressurser på å ta vare på kulturminner i Salangen, det setter vi pris på, avslutter ordføreren.