Nordkalottfolket holdt landsmøte i Kvænangen i Nord-Troms. Her ser vi dem samlet på Alteidet. (Foto: Nordkalottfolket/Presse)

 

Nytt regionlag skal sikre enda flere medlemmer, tror lederen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

I helgen holdt Nordkalottfolket landsmøte i Kvænangen. Der ble det blant annet lagt konkrete planer for å stifte regionlag i Vesthavet, valgkretsen nord i Nordland med svært mange kommuner, og går det som partiet vil, holder de stiftelsesmøte i løpet av august. Vi fortsetter vår kamp for at nordkalottfolk skal få leve og bo i nord, heter det i ei pressemelding fra partiets leder Toril B. Kåven. Og mens andre har blikket mest mot indre del av Finnmark, snakker Nordkalottfolket alle samers inklusive kvener sak. Sier altså Kåven i kjølvannet av landsmøtet.

– Der NSR sier vern, sier vi at bærekraftig naturbruk er beste form for vern. Når NSR vil splitte opp Finnmark og skille ut Karasjok som egen eiendom, sier vi at Finnmark fortsatt skal eies av finnmarkingene med like rettigheter til jakt og fiske. Og der norske partier lar seg kneble av lakselobbyen som vil slippe lakseskatt, sier vi oppdrettsanleggene skal i utslippsfrie anlegg og at kommunene skal ha mer penger igjen for å låne ut arealene sine. Vi trenger ikke ringe noe partikontor i Oslo. Politikken vår skapes og er til for oss i nord, sier Kåven.

I januar i år fikk Nordkalottfolket Vibeke Larsen som medlem, sammen med blant andre Odd-Roar Strømme. Larsen var Sametingspresident for Arbeiderpartiet fra 2016 til 2017.

– For oss vil Vibeke for alltid bli husket som presidenten som ble regelrett mobbet av andre samer, fordi hun holdt nyttårstalen på det eneste hjemmespråket hun kjenner som same. At vi har fått med erfarne Odd-Roar Strømme fra samme valgkrets gjør at vi har stor tro på at dette blir et bra regionlag. Nordkalottfolket vokser jevnt og trutt, det er en spennende tid, sier lederen, som på landsmøtet fikk fornyet tillit.

– Det er jeg ydmyk og takknemlig for, melder hun.