I Norrbotten oppmuntres folk til å bruke minoritetsspråket meänkieli, men Nordisk råd sier nei til egen litteraturpris på språket. (Arkivfoto)

 

Det ble ingen litteraturpris i regi av Nordisk råd, verken på meänkieli eller kvensk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Den svenske forfatter- og oversetterforeningen KEXI ønsker at Nordisk råd skal opprette en litteraturpris for verk skrevet på meänkieli.

Denne ideen hengte Norske kveners forbund seg på, de ønsket at prisen skulle inkludere også verk skrevet på kvensk (ruijan-kaiku.no 16. januar 2020).

Les bakgrunnen her: Ser for seg litteraturpris på kvensk og meänkieli

«En felles pris vil bidra til å synliggjøre og markere det nordiske samarbeidet,» het det fra Ruijan kveeniliitto, som også viste til den store likheten mellom de to språkene, med felles opphav med nært slektskap.

Hvor vidt argumentene nådde fram eller ei er uvisst, i alle fall gikk det ikke veien. I ei pressemelding fra Nordisk råd datert 20. januar i år, skriver rådsdirektør Britt Bohlin at de har besluttet å ikke stille seg bak ønsket om nomineringer på meänkieli. Følgelig blir det heller ingen nominering på kvensk, kan det konkluderes.

Bohlin melder også at KEXI’s leder har bedt om å få møte rådets komité for kunnskap og kultur, slikt møte ble innvilget, og vil finne sted 31. mars i år i Helsingfors. Her vil synspunktene om litteraturpris i meänkieli bli lagt fram, og rådet vil i samband med besøket også orientere om brevet fra Norske kveners forbund. Bohlin skriver også:

«Jeg kan i denne sammenheng også informere om at det Nordiske ministerrådet har igangsatt et prosjekt, Små språk i Norden, med oppgave å revitalisere og styrke blant annet minoritetsspråkene.»