Agnes Eriksen ja Eira Söderholm saahaan Kieliraajin kielipalkinon heiän työstä kväänin kielen vahvistamisen, kehittämisen ja säilyttämisen etheen. Palkinto jaethaan ensimäistä kerttaa ulos tänä vuona. Jury oon päättäny ette palkinto jaethaan kahele arvokkaale voittaajalle. Molemat kandidaatit oon tehnheet eri tavoila pitkän ja suuren työn kväänin kielen etheen.

Kieliraajin kielipalkinto annethaan yhele ihmiselle, joukole, organisasuunile tahi institusuunile joka oon tehny suuren työn kväänin kielen etheen. Palkinto jaethaan ulos joka toinen vuosi kväänin kielipäivänä 26. aprillikuuta. Palkinto jaethaan ensimäistä kerttaa ulos nyt vuona 2017. Palkinto oon 25.000 kruunuu ja se jaethaan kahele voittaajalle.

Kväänin kieli oon kansalinen minoriteettikieli

Norjassa kväänin kieli sai kansalisen minoriteettikielen statuksen 26.aprillikuuta 2005. Kvääni oon kväänitten kieli ja se oon osa suomalais-ugrilaista kieliperettä. Egil Sundelin (johtaaja), Anna-Kaisa Räisänen ja Øystein Vangsnes istuu Kieliraajin kielipalkinon juryssä. Jury kirjoittaa:

«Jury oon päättäny ette palkinto jaethaan kahele arvokkhaale voittaajalle. Molemat kandidaatit oon tehnheet eri tavoila pitkän ja suuren työn kväänin kielen etheen. Kirjailiijana ja oppimateriaalin kehittääjänä toinen kandidaatiista oon tehny semmosen perustyön ette tääpänä oon maholista opettaat kväänin kieltä peruskoulussa. Suuri osa hänen tuotannosta oon meinattu praktisheen kielenkäytthöön. Usseissa lastenkirjoissa – sekä omissa muisteluksissa ja riimikokhoonpanoissa – oon kandidaatti antanu lapsile maholisuuen kehittäät intressii kväänin kielheen.

Toinen kandidaatti oon tehny laajan perustyön kväänin kielen etheen faakilisesta ja akateemisesta näkökulmasta. Hänen työ oon ollu hirmusen tärkkee kväänin kirjakielen perustamile. Usseitten vuosikymmeniitten aijan oon hän dokumenteerannu paikannimiä ja puhekieltä koko kväänin kielen alalta ja hän oon ollu aktiivisesti myötä kväänin kielen suunittelutyössä. Hän oon kans ollu tärkkee voima kväänin etableeraamisessa universiteetti- ja korkkeekoulutasala. Vuona 2014 antoi hän ulos Kainun kielen grammatikkin, jossa oon myötä kväänin kolme dialektijoukkoo. Kieliraajin kielipalkinto 2017 annethaan Agnes Eriksenile ja Eira Söderholmile.»

  • Grammatikki ja oppimateriaalit oon tärkkeet kamppheet kväänin kielen voimistamisessa. Sen tähen Kieliraati iloittee ko se saapi jakkaat Kieliraajin kielipalkinon 2017 Agnes Eriksenile ja Eira Söderhomile, sannoo Kieliraajin styyrinjohtaaja Guri Melby.