– Nils Petter Pedersenin ollessa puhheenjohtaajana Ruijan viranomaiset oon hyväksynheet ruijansuomalaiset kväänin synonyymiksi., Norjalais-suomalainen liitto praamaa omala nettilaiđala. KUVA ANNA SOLVOLL ROGNMO

– Nils Petter Pedersenin ollessa puhheenjohtaajana Ruijan viranomaiset oon hyväksynheet ruijansuomalaiset kväänin synonyymiksi., Norjalais-suomalainen liitto praamaa omala nettilaiđala. KUVA ANNA SOLVOLL ROGNMO

.

Norjalais-suomalaisen liiton johtaaja Nils-Petter Pedersen oon saanu kuninkhaan palvelumitalin siitä pitkälisestä työstä mitä hän oon tehny Ruijassa urheilun, musikin, Barentsin yhtheistyön ja suomen kielen ja kultturin hyväksi.

Mitalin annetthiin Vesisaaressa Varengin festivaalitten aikana 11. augustikuuta, justhiinsa murmanskilaisen Amadeus-kuoron konsertin yhtheyđessä. Mitalin antoi fylkesmanni Gunnar Kjönnöy.
Pedersen oon syntyny Vesisaaressa vuona 1939. Opiskelun jälkhiin hän palasi Vesisaarheen ja oli työssä Vesisaaressa pensonisti-ikhään asti, muun muvassa fylkeshelsesjeefinä ja Vesisaaren trygdesjeefinä.
Nils Petter Pedersen oon ollut Norjalais-suomalaisen liiton puhheenjohtaaja vuođesta 2007.
– Hän oon koko elämän aijan tehny työtä toisten etheen urheilun, kuorolaulun sekä suomen kielen ja kulttuurin säilymiseksi ja kehittämiseksi, sekä lukaalisti, regionaalisesti ette rajoitten yli Barentsin alalla, Kjönnöy muisteli puhheessa.
Se muistelthiin kans sitä työtä mitä hän oon tehny ruijansuomalaisten maahanmuuttajitten historian etheen.
– Sie olet pannu ittesi pelhiin ja sie olet totisesti ansainu tämän kunnian. Se ette sie olet kulkenu eđelä ja nähny mitä mahđolisuuksii oon olemassa, oon inspirasuuni monele, fylkesmanni sanoi.