NKFs nestleder Trygg Jakola og leder Hilja Huru poserer sammen med flagget som denne helgen ble vedtatt som kvenenes flagg. KUVA HILDE PORSANGER

 

Landsstyremøtet til Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniltto vedtok denne helgen flagg.

Hilde Porsanger

– Vi ønsket å få en avgjørelse på flaggsaken, den har gått frem og tilbake lenge nå, sier nestleder i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniltto, Trygg Jakola.

Flagget har vært diskutert i mer enn ett tiår, og det overordna målet har vært å finne et felles flagg for hele det kvenske området, noe flere landsmøte- og landsstyremøtevedtak har slått fast.

Landstyremøtet ble holdt i Vadsø denne helgen.

Lang prosess

Det har vært flere møter med Kvenlandsforbundet og STR-T, og også ungdomsorganisasjonene Kveeninuoret og Met Nuoret har vært involvert og jobbet frem forslag. Ungdommene kom inn i flaggarbeidet for ett år siden, og rakk dermed ikke å levere noe forslag til årets Landsmøte.

– Vi hadde ønsket at ungdommen skulle fått mer tid til å bli ferdige med sine innspill til flagg, sier leder av Norske Kveners Forbund/Ruija Kveeniltto, Hilja Huru.

– Det virker som om folk er glade for at det endelig ble tatt en avgjørelse, og jeg håper at flagget blir tatt godt i mot, sier Jakola.

Forbundsstyret har behandlet saken flere ganger og det har vært en sak på Landsmøtet de fire siste årene.

– Flaggsaken har vært en vanskelig sak da det ligger mange følelser knyttet til et flagg, sier Huru.

Flagget som ble valgt vil bli et offisielt flagg i Norge. Fra før av er det tatt i bruk av kvener i både Sverige og Finland.