Stadig vekk må det klippes, limes, justeres og tilpasses. Så også i kvenenes store handlingsplan. (Illustrasjonsfoto: Anita Merethe Danielsen)

 

Norske kveners forbund har en omfattende visjon for kvensk språk, kultur og samfunn. Nylig ble grunnlagsdokumentet revidert.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var få eller ingen strykninger av ord og punkter, til gjengjeld mange tilføyelser. På landsmøtet den 21. juni i år gjorde Norske kveners forbund, Ruijan kvääniliitto en ansiktsløfting av sin handlingsplan.

Den vedtatte planen gjelder for kommende toårsperiode 2020 – 2022, og det var stort sett kun det aller første punktet, forbundet i samfunnet, som unndro seg revisjon. Her heter det kort og greit at NKF-RK skal arbeide for at kvensk blir godt ivaretatt i samfunnet.

Den visjonen skal realiseres via hovedpunkter som inkluderer utdanning og forskning, språk, kultur, rettigheter og rettighetsarbeid, næringspolitikk, media og påvirkning samt internasjonal arbeid.

Til det siste kan vi nevne punktet hvor NKF skal bidra til å synliggjøre det kvenske perspektivet i nordområdene, og til punktet om media og påvirkning skal forbundet bidra til styrket kunnskap om det kvenske blant politikere, forvaltning og opinion.

Til rettighetsarbeidet ønsker forbundet å jobbe for at det etableres et nasjonalt organ for konsultasjon med kvenene, dette for å sikre at det kvenske folket tas med i samråd lokalt, regionalt og nasjonalt i alle saker som angår dem.

På kultursiden vil NKF-RK jobbe for økt støtte til museenes arbeid med kvensk kultur og historie, og de vil utvikle kvensk kirkeliv inkludert en kvensk liturgi. For språksatsingen ønsker de at offentlig informasjon som berører kvener og kvenske interesser også skal utgis på kvensk, samt bidra til årlig markering av kväänin kieliviikko og kväänin kielipäivä, henholdsvis kvensk språkuke og kvensk språkdag.

Her kan du lese det ferdige, vedtatte dokumentet:

Handlingsplan 2020 – 2022 for Norske kveners forbund, Ruijan Kvääniliitto