Ifølge Ivar Johnsen er det uholdbart at NKF-RK står uten driftsmidler fra departementet første del av året. 
Foto: Heidi Nilima Monsen

 

Departementets tilskuddsordning gir fatale konsekvenser for de ansatte i NKF: – Jeg regner ikke med å få utbetalt lønn i februar og mars, sier generalsekretær Ivar Johnsen.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Dersom NKF-RK ikke snart får utbetalt tilskuddet fra departementet, må de i verste fall stenge dørene fram til april.
Foto: Heidi Nilima Monsen

På grunn av endring i utbetalingsordningen av tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, står NKF uten viktig driftsinntekt i første del av 2019. Årets driftsmidler er nemlig først forventet inn på konto i løpet av mars eller april.

– Ett helt kvartal uten inntekt er brutalt. Det er ikke holdbart når man har ansatte, sier generalsekretær Ivar Johnsen som i tillegg til informasjonsmedarbeider Tomi Vaara i Vadsø drifter organisasjonen.

Den største forskjellen i år i forhold til tidligere, er at organisasjonen ikke får utbetalt noe forskudd på midlene. Hele driftspotten blir sendt ut i mars eller april. I tillegg fikk NKF beskjed om at de var nødt til å bruke opp hele fjorårets pott innen årskiftet, noe som førte til at de ikke hadde mulighet til å spare opp midler for de tre-fire første månedene.

– Jeg syns det er veldig spesielt at departementet sier at vi må bruke opp midlene til årsskiftet, for så å ikke gi oss penger igjen før mars-april, konstaterer generalsekretæren.

– Vi kunne så vidt betale ut lønning i januar, men ikke i februar. Og neppe i mars heller, sier Johnsen.

Uholdbar situasjon
Generalsekretæren kan fortelle at han lenge fryktet at verken han eller Tomi skulle få lønn i januar. Til slutt ordnet det seg.

– Januarlønna kom alt for sent, men heldigvis klarte vi å få ordnet det slik at vi fikk inn pengene etterhvert, sier han.

Da NKF fikk tildelt prosjektmidler på nyåret fikk de nemlig lov til å bruke av disse til å drifte organisasjonen og lønne de ansatte. På ett vilkår: Disse midlene må tilbakeføres til prosjektkassa når driftsmidlene utbetales i mars-april.

– Det er bra vi fikk lov til å bruke prosjektmidler til drift i denne perioden, men dette er jo penger som må tilbakeføres til prosjektpotten igjen, så sånn sett er ikke dette en holdbar situasjon. Dette er bare brannslukking, og man kan ikke drive en organisasjon under slike forhold, konstaterer Johnsen.

Kulturrådet overtar tildelingen av driftsmidler til blant annet NKF-RK framover. Med dette øyner Johnsen lys i tunellen, men han er kritisk til at departementet ikke har funnet en bedre løsning for overgangsperioden.

– Vi håper og regner med at situasjonen blir bedre når driftsmidlene legges under Kulturrådet. Forhåpentligvis vil det føre til at vi får midlene tidligere. Men jeg frykter at vi kommer til å slite i januar neste år også, men kanskje ikke like mye, sier generalsekretæren.

Skal ha tidligere søknadsfrist

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) svarer det er riktig at ifølge forskriften skal driftsstøtten til organisasjonene benyttes det kalenderåret de er gitt for. Formålet er å hindre at driftsstøtten brukes til å bygge opp stor egenkapital i organisasjonene, og det følger av ettårsprinsippet for statsbudsjettet.

– Det er ikke til hinder for at organisasjonene overfører en mindre sum fra år til år, slik at de for eksempel har midler til drift i starten av påfølgende år. Det har vært praktisert i de fleste organisasjonene, og det er i samsvar med normal, god økonomistyring å ha en viss buffer i økonomien, sier kommunikasjonsrådgiver i KMD Ole Magnus Grønli.

– Etter det vi har forstått, har Norske kveners forbund også i år fått til en praktisk løsning, slik at det er midler til drift første del av året, gjennom fleksibel bruk av andre midler, sier Grønli videre.

Departementet ser for seg endring av utbetalingen til NKF-RK neste år.

– Kulturrådet overtok forvaltningen av tilskuddsmidlene fra 1. januar i år. Søknadsfristen har dermed vært senere i år enn den vil være normalt, og det fører også til senere utbetaling av driftsstøtten i år. Fra neste år vil det bli lagt opp til tidligere søknadsfrist, slik at søknadene kan være ferdig behandlet tidligere på året, forteller Ole Magnus Grønli.