Naust og andre former for båthus er et typisk trekk ved kulturmiljøet langs norskekysten. Likevel er en stor del av dem tapt for ettertiden. (Foto: Alf E. Hansen)

 

Ny stortingsmelding viser til at kulturminner og kulturmiljø er samfunnsnyttig. Samtidig forsvinner sjøhus og naust i urovekkende tempo.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Gjenbruk og istandsetting av kulturminne og kulturmiljø er samfunnsnyttig både av omsyn til klima, ressursbruk og økonomi,» kom det fram i stortingsmeldingen om nye nasjonale mål for kulturmiljøpolitikken, ei melding regjeringen la fram fredag 17. april.

– Kulturmiljø er et felles gode som kan bidra til både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Slik sett er kulturmiljø en del av løsningen på samfunnsutfordringene i vår tid, uttalte Sveinung Rotevatn (V) i sakens anledning.

Kulturmiljø, meldte regjeringen, er alle de spor etter menneskelig aktivitet og historie som omgir oss. Det kan være alt fra kirker og melkeramper, til steinalderboplasser og fangeleire fra andre verdenskrig, meldte de.

Og naust. Sjøhus, båthus, fjærasjå, kjært barn mange navn. Men, som det framgår av meldingen, når det gjelder prosentvis tap i de ulike bygningskategoriene, så topper naust og sjøhus listen. Dette var for fireårsperioden 2015 til 2019, der hele 6,7 prosent ble borte for ettertiden, noe som må sies å være en urovekkende utvikling. Dermed gikk sjøhusene forbi tidligere periodetapere som driftsbygninger samt innlandsbygninger som setere og andre former for utmarkshus.

«Kulturmiljø har både miljømessige, sosiale og økonomiske verdiar. Det vil vere samfunnsnyttig å leggje til rette for gjenbruk og istandsetting av kulturminne og kulturmiljø som ein del av ein satsing på sirkulær økonomi. Regjeringa vil derfor realisere kulturmiljøet sitt potensial for å bidra til berekraftig utvikling,» står det å lese i meldingen, der ivaretakelse av gamle bygninger vektlegges som mer klimavennlig enn å rive og bygge nytt. Mindre avfall, er ett viktig moment i regnestykket, framgår det. For hele den relativt lange meldingen, se her:

Nye mål i kulturmiljøpolitikken