Kunstneren Liu Susirajas «Dry Joy» er en av mange 2020-utstillinger hvor Finno var med på lag. (Illustrasjonsfoto: Jacob Buchard/Sørlandets kunstmuseum/Finsk-Norsk Kulturinstitutt) 

 

Finno melder om stabil økonomi og brukbar drift også for 2020.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Det har vært en del motvind, men til tross for de vanskelige omstendighetene har det blitt gjennomført både fysiske og digitale prosjekter.»

Det melder Finsk-Norsk Kulturinstitutt, Finno i sin årsmelding for 2020.

Tall viser at Finno i løpet av året var med på å arrangere 28 prosjekter og arrangementer, med et samlet publikumstall på rundt 38 500 personer. Tross koronatiden har snaut 29 000 personer vært fysisk til stede på de mange ulike tilstelningene.

Finno melder også at økonomien er stabil. Grunnet avlysninger ble noe av totalbudsjettet på snaut tre millioner kroner overført til 2021, øremerket prosjektvirksomhet samt styrking av organisasjonens personalressurser. En økonomisk dans på roser er det likevel neppe tale om. Finno skriver blant annet dette i sin årsmelding:

«Det har blitt søkt statsstøtte fra Kulturdepartementet i Norge flere ganger, men den ønskede økningen har dessverre ikke blitt bevilget. Dette påvirker blant annet muligheten for å eksportere prosjekter fra Norge til Finland.»

Av naturlige grunner var det siste mindre aktuelt, i 2020. Mobiliteten mellom Finland og Norge var minimal, og tidvis umulig med hensyn til å invitere kunstnere og andre gjester fra vårt naboland. På den positive siden har nøden også lært naken Finno-kvinne å spinne, i form av oppfinnsomhet knyttet til nye samarbeidsformer:

«I flere anledninger har kreativiteten blomstret når vi har vært nødt til å finne løsninger for å kommunisere og gjennomføre prosjekter.»

Vi tar med at Finno har det aller meste av sin finansiering fra Finland.