BØRSELV BØR-SELV GJØRE DET: På drøye to år har Børselv skole fått mange flere elver. (Arkivfoto: Heidi Nilima Monsen)

 

Når Børselv oppvekstsenter åpner til høsten, kan rektor Kirstin Eliassen vise til formidabel økning i elevtallet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Rektor Kirstin Eliassen ved det som fra høsten av heter Børselv oppvekstsenter. (Arkivfoto)

Formidabelt i prosent, vel og merke. Fra rundt 10 elever i 2018, til femti prosent flere i 2021.

– Slik det nå ser ut, har vi rundt femten elever som starter på skolen fra kommende høst. En økning på fem elever høres kanskje ikke mye ut, men det utgjør mye for oss og er en prosentvis stor økning, sier rektor Kirstin Eliassen.

Årsaken er flere barnefamilier til Børselv. De har kjøpt seg hus, og skaper foruten nye verdensborgere også lokale arbeidsplasser. De siste to årene, sier Kirstin, har det flyttet hele fire barnefamilier med små barn til bygda.

Slippe å pendle

– Etter det jeg kjenner til, har vi totalt fått sju nye barn. Det fødes også barn i bygda, og det er lenge siden sist, sier rektor.

Fra høsten blir skolen omdøpt til oppvekstsenter. Med barnehage og skolefritidsordning, slik at folk slipper å pendle til Lakselv.

– Det er en positiv utvikling, men den er skjør og viktig å støtte opp under, sier Eliassen,  som i så måte er realist. Ingen kommer for å redde Børselv, det må de selv sørge for. Det er for tungvint å pendle til og fra Lakselv, lokal barnehage og skole er nøkkelen.

En realitet

– Fakkeltog for bygda og skolen er vel og bra, men vi må ta mer ansvar enn det. Det er ikke kommunen som alene kan skape bolyst, bolyst er et løft vi må gjøre sammen. Det handler om hva hvert enkelt individ gjør for å skape trivsel, for å skape arbeidsplasser og gjøre det attraktivt å bo her, sier Eliassen.

Som i gokk ellers har også skolen i Børselv i årevis vært nedleggingstruet. En realitet Eliassen mener bygda må forholde seg til. Det er ingen vanskelig matematikk å forstå, sier hun.

– Men flere elver må vel bety at skolen er sikret?

Trygt og flott

– Det er i hvert fall vanskeligere for politikerne å treffe valget nå. Og ingen skal legge ned en skole med lett hjerte. Det er absolutt siste alternativ, og det må gjøres et solid forarbeid. Men vi må nok stadig leve med trusselen, og jobbe hardt med kriteriene for å bestå, sier Eliassen, hun viser til stedets mange goder. Fint å vokse opp for barn og unge, få ting som er til fare, sier hun.

– Børselv er et veldig trygt og flott sted å bo i. De trusler som fins der ute er mer gjennomskuelige i små samfunn, sier hun, og minner om ordtaket som sier at det kreves en landsby for å oppdra et barn.

Små, men viktige

– Det kvenske bidrar vel også til at nedleggelse sitter lengre inne?

– Ja. Og det vil være trist dersom bygda som regnes som kvenbygda med Kvensk institutt ikke skal klare å beholde en skole. Det viktigste i språkarbeidet er å starte med de små, de er en viktig brikke i revitaliseringen.

– Jeg forstår realiteten, men akkurat nå er vi optimister. Børselv vokser, sier rektor.