Tegning Wilfred Hildonen

Reiselivsbransjen forventer vekst i internasjonalt besøkende til Norge denne sommeren for femte år på rad. Fjordene i Vestlandet er populære reisemål og det ventes mange besøkende til Nord-Norge. Det er ikke bare naturen, men kultur, musikk, mat og festivaler blir viktig å markedsføre.

Det er derfor ekstra gledelig med alle de kvenske arrangementene denne sommeren. Vi håper de ulike arrangementene vil være med på å gjøre det kvenske enda mer synlig, også utenfor det vi ser på som de kvenske kjerneområdene, Nord-Troms og Finnmark.
De ulike festivalene kan sees på som et bevis på at den kvenske kulturen er i ferd med å styrkes. Ekstra hyggelig er det at etablerte festivaler inkluderer det kvenske ved synliggjøre den kvenske kulturarven og tradisjonene vi til daglig ikke tenker på som nettopp kvensk. Tromsøs ordfører, Kristin Røymo, har også registrert den økende interessen og inviterer kvenene i Tromsø til møte og samarbeid.

Vi beundrer det store frivillige engasjementet vi merker på lokalplan. Dette burde gjenspeile seg i det politiske systemet.

Selv om den kvenske kulturen er i ferd med å bli mer synlig fikk kvenene nok et tilbakeslag i arbeidet med å få til automatisk fredning av kvenske kulturminner. Familie- og kulturkomiteen valgte å stille seg bak klima- og miljødepartementet innstilling ved å ikke inkludere kvenske kulturminner i kulturminnelovens paragraf 4 og begrunner dette med at forslaget ikke er utredet.

Selv om både Finnmark og Troms fylkeskommuner og NKF-RK stilte seg bak forslaget fra Sametinget om å inkludere kvenske kulturminner, har kvenene foreløpig truffet på kvist hos de som sitter på løvebakken og bestemmer. Men nå vil flertallet i kulturkomiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, ta med kvenske kulturminner i den varslede kulturminnemeldingen fra regjeringen. Dette også på grunn av engasjementet Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) har vist i saken.

I følge informasjon fra regjeringen er det nødvendig å skille mellom samene, de nasjonale minoritetene og de nye innvandringsgruppene – som regjeringen mener har ulike har ulike behov og ønsker knyttet til det å ta vare på sin kulturarv. I innstillinga fra komiteen heter det også at de samiske kulturminnene står i en særstilling på grunn av samenes status som urfolk.

Vi tror ikke at ønskene og behovene er så ulike som det regjeringen legger opp til. Tvert i mot. Kvenene vil verne om sine kulturminner på lik linje med samene og kvenene ønsker støtte til å kunne gjennomføre sine festivaler.

 

Kulttuurii, musikkii, ruokkaa ja festivaalii

Ruijhaan ođotethaan tänä kesänäki lissää ulkomaalaissii turistii, ihan niinko viitenä viimi vuonaki. Turistit tykäthään Vesta-Ruijan vuonoista ja Pohjais-Ruijasta. Luonon lisäksi het haluthaan muitaki elämyksii niinko kulttuurii, musikkii, ruokkaa ja festivaalii.

Se oon hauska ko meilä oon niin monta kesätapattummaa. Met ja meän kulttuuri pääsemä näkkyyville muuvalaki ko Tromssassa ja Finmarkussa.
Festivaalit oon merkki siitä ette kväänikulttuuri oon vahvistumassa. Näjemä kans ette vanhemat festivaalit haluthaan tuođa esile kväänin kulttuuriperintöö. Tromssan ordfööreri Kristin Röymo oon kans huomanu tämän lissäintynheen intressin ja hän aikkoo kuttuut Tromssan kainulaiset kovole ja yhtheistyöhöön.

Met ihhailemma sitä vappaaehtoista työtä mitä paikaliset ihmiset tehđhään eri paikoissa. Sen häytyis näkkyyt kans polittisessa systeemissä.

Vaikka sekä Finmarkun ette Tromssan fylkinkomuunit ja Ruijan kveeniliitto kannatethiin Saamentingan ehđotusta ette kväänin kultuurimuistot sais entistä pareman suojan, asia oon topanu Isotinkhaan. Mutta nyt kulttuurikomiteean majoriteetti halluu ette kväänin kulttuurimuistoista kirjoitethaan tulleevassa kulttuurimuistomellingissä. Ruijan kveeniliittoki oon vaatinu tätä.

Hallitus meinaa kuitenki ette oon tarpheelista erotella saamelaiset, kansaliset minoriteetit ja maahaanmuuttaajat. Hallitus meinaa ette ihmisillä oon eri tarpheet ja toivheet oman kulttuuriperinön suhtheen. Komiteeaki kirjoittaa ette saamelaiset kulttuurimuistot oon erityisen tärkkeet sillä ko saamelaiset oon alkupöräiskansa.

Met emmä usko ollenkhaan tähään. Ihmisten toivheet ja tarpheet ei ole erilaiset niinko hallitus sannoo. Päinvastoin. Kväänit halluis hyvin mielelä omile kulttuurimuistoile yhtä vahvan suojan ko saamelaiset, ja kväänit tarvithaan samala laila ko saamelaiset appuu festivaaliin järjestämisheen.