januarlederen2015

Justhiin ennen joului saima kauhheen viestin: Porsangin politiikkerit aijothiin pyyhkiit muutaman budsjetin pykälän – ja Pyssyjoven vanhoittenkođin,  Jämmin lopetettais ja samala lopetettais Pyssyjoven koulu. Koulu loppuis kohta uuđen vuođen jälkhiin.

Pyssyjoven kyläläisten joulunvietto alkoi pelossa ja epävarmuuđessa.  Aikkooko komuuni reppiit vanhaat ihmiset pois tutuista ja turvalisista raameista ja pakola muuttaat heiđät komuunisentterhiin Lemmijokheen? Häyđythäänkö kuusivuotisten koululaisten istuut bussissa puolitoista tiimaa joka päivä? Jouđuthaanko viimisen klassin oppilaat aivan uutheen miljöösheen keskelä kouluvuotta, justhiin ennen loppueksaamii?

Komuunipolitiikan valtaparttiit oon Höyre ja FrP.  Heile Pyssyjoki oon vissisti tyhä yksi uusi kylä Porsanginvuonola joka hithaasti mutta varmasti kuolee ja jonka koulusta alkkaa vailumhaan oppilaita. Heile kysymys oon budjetin punaisista luvuista. Heile pääassii oon komuunin arkipäivä ja tallous. Ja ette olis iso häppee jouttuu ROBEK-listale.

Pyssyjokkee ei piđä uhrata huonon komuunitallouđen tähđen.

Kainulaisile Pyssyjoki on paljon enämen ko muutama numero budsjetissa. Se oon ainua ja viiminen paikka mistä saatama sannoot ette se saattais olla elläävä kainunkielinen kylä. Se oon yksi harvoi paikkoi missä oon mahđolista puhhuut kainun kieltä, muuvalaki ko vanhoittenkođissa. Halluisko Porsangin komuuni amppuu viimisen sukupuutthoon kuolevan elläimen? Oonko se niin ette kaikila mailman taimiiila ja ötököiläki oon parempi suoja ko kainun kulttuurilla?

Met häyđymä saađa komuunipoliitikkerit ymmärtämhään mikä mahđolisuus tässä pienessä kylässä oon. Met häyđymä saađa poliitikkerit näkemhään kylän arvon, ei tyhä punaissii numeroita.

Jämmi ja Pyssyjoven koulu oon kainulaisile symbolit siitä ette heiđän kieli saa ellää tulleevaisuuđessaki.  Pyssyjoki oon antanu meile toivoo ette kieli ja kulttuuri ei kuole.

Jämmi oon sekä tärkkee työpaikka, missä oon monta työntekkiijää, ja tärkkee paikka missä sekä asukkaat ette työntekijät puhuthaan kainun kieltä. Jämmi oon  kainun kielivarasto, missä muistethaan sannoi ja sananparsii, ja monet käyđään sielä kuuntelemassa. Koulussa nuoret saađhaan kuula, oppiit ja käyttäät kieltä. Lisäksi kylässä oon Kainun institutti missä tehđhään kielityötä.

Kaikki nämät kolme oon tärkkeet, ettemä sanois elintärkkeet tolpat minkä päälä Pyssyjoven kylä – ja samala osa kainulaista yhtheiskuntaa – seissoo. Jos yhđen katkaisthaan, se oon hirmuinen menetys toisileki. Mitä se jää jäljele jos kaksi näistä särjethään – tyhä siksi ette politiikkerit ei saata nähđä kauvemaksi ko yhđen budjettikauđen päähän?

Onneksi se kuitenki löytyi januaarikuussa jostaki sen verran rahhaa ette koulun saatethaan pittäät kouluvuođen lopphuun. Sitte se oon loppu, siniset herrat sanothaan. Sitte oon komuunin kassa tyhjä, kaikki reservit oon käytetty. Opposisuuni taas meinaa ette se oon mahđolista pelastaat koulun.  Se oon lupa toivoot. Se oon heti vaalit.  Aina saattaa valita: Politiikkerit saatethaan valita ette het pelastethaan kainulaisen kulttuuriperinön eli tehđä lyhytnäköisen ratkaisun siksi ko komuunin tallous oon huono justhiinsa tällä hetkelä.

_______________________________________

De vet ikke hva de gjør

Rett før jul kom sjokkbeskjeden om at politikerne med et pennestrøk og budsjettvedtak har bestemt at avtalen med Solbrått Aldershjem ikke skulle videreføres, og at skolen i Børselv skulle stenge dørene allerede på nyåret.

Befolkningen i kvenbygda på østsiden av Porsangerfjorden tok juleferie i sjokk, og med usikkerhet om hva framtiden ville bringe. Måtte de gamle rives ut av sine trygge rammer og tvangsflyttes inn til kommunesenteret Lakselv? Må seksåringen busses 90 minutter hver dag for å komme seg på skolen? Må tiendeklassingen finne seg til rette i nytt klassemiljø midt i skoleåret, rett før avgangseksamen?

For kommunepolitikerne, med regjerende Høyre og Frp i spissen, er nok Børselv bare nok en bygd langs Porsangerfjorden som sakte men sikkert avfolkes, og med en skole som har begynt å miste elevgrunnlaget. For dem handler det nok mest om røde tall på et budsjett. For dem handler det nok mest om å få hverdagen og økonomien i kommunen til å gå rundt. Og om å komme seg av den nedverdigende ROBEK-lista.

For det kvenske samfunnet derimot, er Børselv mye viktigere enn pluss i regnskapet. Det er det siste vi har igjen av noe som kan sies å være et levende kvensktalende samfunn. Dette er et av de få stedene hvor det fortsatt snakkes kvensk daglig, også av relativt unge mennesker. Vil man virkelig skyte den siste moskusen? Selv planter og småkryp har bedre vern enn kvenkulturen, kan det se ut til.

Børselv må ikke ofres på grunn av dårlig kommuneøkonomi.

Vi er nødt til å slå ring om Børselv. Vi er nødt til å få lokalpolitikerne til å se hvilken unik juvel de har i en slik bygd, og hvilke muligheter de har til å bygge opp dette lille kvensamfunnet. Vise dem hvordan de kan bruke det. Være stolte av det! La dem se verdien, og ikke bare de røde tallene.

Solbrått og Børselv skole er så mye mer enn tall på budsjettet. For kvenene så er det et symbol på at språket kan leve videre. Dette er noe av den siste resten vi har av en språk og en kultur som er i ferd med å dø ut. Børselv har vært en bygd som har gitt oss håp.

Ikke bare er Solbrått bygdas hjørnesteinsbedrift med viktige arbeidsplasser, men her er det beboere og ansatte som bruker språket daglig. De husker fortsatt ord og uttrykk, og de kan dele av sin kunnskap. På skolen kan de unge kan høre, lære og bruke språket. I tillegg har jo bygda Kvensk Institutt som driver språkarbeidet videre med sin ekspertise og sitt engasjement.

Alle disse tre er viktige, for ikke å si livsviktige, både for bygda Børselv, men også for det kvenske samfunnet. Forsvinner den ene, så går det hardt ut over de to andre. Og hva står vi igjen med dersom to av disse raderes bort på grunn av sparingskåte politikere som ikke ser lengre enn ett budsjett av gangen?

Heldigvis klarte en nå i januar å finne midler slik at skolen får være i drift ut skoleåret, men da er det slutt sier de blåblå. Da er kommunekassa tom. De siste reserver er brukt opp. Opposisjonen derimot mener at de skal kunne berge skolen også kommende skoleår. Det er lov å håpe. Det kommer jo snart et valg. En har alltids et valg. En kan velge å redde kulturven. Eller en kan velge en kortsiktig løsning på dårlig kommuneøkonomi.