NKF får 1.950.000 kroner i driftsstøtte fra Kulturrådet, og kan sannsynligvis holde døren åpen og hjulene i gang i 2020. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

I årets tildeling har Kulturrådet prioritert driftstøtte for å sikre bedre forutsigbarhet for organisasjonene tilknyttet nasjonale minoriteter.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

– Det er viktig at organisasjoner for de nasjonale minoritetene får langsiktig støtte. I og med at ordningen er den eneste hvor alle de nasjonale minoritetene kan få tilskudd til langsiktig organisasjonsarbeid, vurderes det som sentralt å styrke organisasjonenes kapasitet, sier Espen Hernes i Kulturrådet.

Europarådets rammekonvensjon er Norge forpliktet til å ivareta nasjonale minoriteters rettigheter på alle samfunnsområder, inkludert kulturfeltet. Tilskuddsordningen til prosjekt- og driftstøtte er et av statens virkemidler for å oppnå dette. Årets ramme for drifts- og prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter er på totalt 7 257 000 kroner, og syv organisasjoner får til sammen 5 290 000 kroner til arbeid med å styrke nasjonale minoriteters situasjon.

Todelt formål

Tilskuddsordningen et todelt formål.

– For det første skal tilskuddet fremme egenorganisering og rettighetsarbeid, og for det andre skal det være et bidrag i organisasjonenes arbeid for å styrke kultur, språk og identitet i minoritetsgruppen. I årets tildeling skal Kulturrådet ha prioritert driftstøtte for å sikre bedre forutsigbarhet for organisasjonene, skriver kulturrådet på sine nettsider. 

Norske kveners forbund -Ruijan kveeniliitto får 1.935.000 i driftsstøtte, noe som er under halvparten av summen de søkte om. Kvenlandsforbundet søkte om 2.880.000, og får 563.000. Norsk-finsk forbund søkte om 900.000, men får 450.000. Skogfinske interesser i Norge søkte om 200.000, og fikk det de søkte på. Landsorganisasjonen for Romanifolket, Det mosaiske trossamfunn og Taternes landsforening ble også tildelt drifttilskudd gjennom denne potten i år.

Av søknadene fremgår det at organisasjonene jobber bredt med interessepolitisk arbeid så vel som kulturvern og språkstyrking.