På lengre sikt antas satsingen å styrke også det som konkret foregår på scenen i Barentsregionen. (Illustrasjonsfoto: Pål Vegard Eriksen)

 

Øremerket utvikling av kontakt og samarbeid.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kulturdepartementet melder at de nå setter av rundt 3 millioner kroner årlig til utvikling av samarbeidet mellom profesjonelle aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland i perioden 2019-2021. Midler skal gå til utvikling av norsk-russisk kultursamarbeid i nord innen scenekunstfeltet, heter det i ei pressemelding fra nevnte hold.

Det er i tråd med treårige samarbeidsprogram for norsk-russisk kultursamarbeid at fokusområdene for denne perioden blant annet er scenekunst. Støtten skal bidra til å knytte kontakter for utvikling av samarbeid over grensen gjennom møteplasser, nettverksbygging og liknende.

«Norske profesjonelle aktører kan søke, men samarbeidet må ha nedslagsfelt i Barentsregionen,» heter det fra Regjeringen, som tar forbehold om Stortingets bevilgninger for 2020 og 2021. De minner også om at støtten gir til utvikling av samarbeid, slik at samarbeid om konkrete kunst- og kulturprosjekter ikke støttes.  Slike konkrete prosjekter kan støttes via Kulturprogrammet Barentskult eller lokale og regionale ordninger, minner de om.

Det kan søkes under ett for perioden 2019-2021, og bakgrunnen er Kulturdepartementets uttrykte ønske om å bidra langsiktig til etablering og utvikling av kultursamarbeidet over grensene i nord. Det forutsettes at samarbeidet også fanger opp barne- og ungdomskultur, og aktivitetene må ha nedslagsfelt innenfor den norske og russiske delen av Barentsregionen, altså Nordland, Troms og Finnmark, og de russiske regionene Murmansk, Arkhangelsk, Karelia, Komi og Nenets, samt St. Petersburg.

«Utviklingsarbeidet må være rettet inn mot norsk-russisk samarbeid, men kan også omfatte aktører i Nord-Sverige og Nord-Finland. Samarbeidet kan omfatte flere aktører på norsk og russisk side,» meldes det.