Kumpulagården i Vadsø. (Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune)

 

Privateid kvensk kulturminne fra 1840 får tilskudd for støtte i 2021 og 2022 for restaurering.

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

Ytrebyen (Ytre Kvenby) i Vadsø bærer enda preg etter den store bølgen med kvensk innvandring. Mange av byggene er reist av kvener, og flere av dem er praktfullt utsmykket med vakre vinduer og ytterkledning malt i sterke farger.

Et av disse byggene er Kumpulagården, som siden om lag 1840 har stått i Vardøveien og skuet utover ishavet, sammen med et laftet uthus dultende like etter.

Fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) sier hun er glad for å se et stort privat engasjement for å ta vare på kulturhistoriske eiendommer.

– Vi ser at behovet er stort og at mange eiere ønsker å ta vare på sine viktige kulturhistoriske eiendommer, sier hun.

Gården er tatt med i fordelingen av tilskudd for 2021 til freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø i privat eie.

Kumpulagården vil bli tildelt 130 000 kroner for vedlikehold og restaurering. I tillegg er gården tatt med i fordelingen av forhåndstilsagn i 2022, og får ytterligere 100 000 kroner i støtte.

Det som er spennende med Kumpulagården er at det var en handelsgård, oppført av Daniel Sundlin. Han var den eneste kvenen som bidro med startkapital til sparebanken i Vadsø i 1855 – 2 spesiedaler.

Blant eiendommene på listen kan man også finne Ronthigården i Vardø, et kvensk hus som representerer Vardø som innvandrerby tidligere enn noen annen bygning eller kulturminne i byen.