Ved den store parkeringa like ved Nommedalselva i Kåfjord kommune blir man møtt av denne flotte entreen til det som har fått navnet Kvenparken – Kväänin muistotaras. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Frivillige entusiaster og ildsjeler har denne forsommeren lagt ned hundrevis av dugnadstimer ved Kvenmonumentet i Numerovankka/Nommedalen.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura forvalter et nokså romslig område mellom veien og sjøen, like ved Nommedalselva i Kåfjord kommune, som etter hvert har fått navnet Kvenparken – Kväänin muistotaras.

Som nevnt i en nylig sak om primus motor Svein Arild Soleng og funn av skjørbuksurt, har de blant annet laget plattinger, satt opp sittegrupper og bålpanne, det er satt opp gjerde mot sjøsiden og det er kjørt inn grus.

Det er også satt opp informasjonstavler og plantet blomster, og etter det Ruijan Kaiku erfarer er det fortsatt ikke er helt ferdig.

Her kan du likevel se noen bilder fra området, slik det ser ut så langt:


Selve monumentet, med kvernsteinen sentralt og et flerspråklig skilt som slår fast at kvenene er «en vital del av Kåfjord.» I bakgrunnen ser man ut over Lyngenfjorden. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)


Forskjønning har vært ett av målene for de frivillige denne sommeren. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)


Bålpanne og benker. Her kan man grille og ha det hyggelig med utsikt mot Lyngsalpene og både utover og innover Lyngenfjorden. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)


Bak gjerdet er det nokså bratt ned mot havet, og sånn sett er dette vel så mye et sikringstiltak som forskjønning. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)


De tradisjonelle karttavlene har fått seg en real overhaling av en lokal håndtverker, før informasjonsskilt har kommet på plass. Her er det gjort plass til den lokale forfatteren Idar Kristiansen, som i 1981 var nominert til Nordisk råds litteraturpris for boka Stiene som fører til havet. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)


Dikt fra lyngsværingen Marie Konstanse Skogstads bok «Tanker om et tapt språk.» (Kuva: Pål Vegard Eriksen)


Kvenske ord og uttrykk kan man også lære seg. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)


Her har ulike bidragsytere fått sin takk. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)